Veelgestelde vragen

Mogelijk is jouw online verzoek tot het aanzetten van je toestemming nog niet verwerkt door jouw zorgaanbieder. Het beste kun je contact opnemen met jouw zorgaanbieder om na te vragen waarom je toestemming nog niet verwerkt is. Jouw zorgaanbieder moet de toestemming verwerken in zijn computersysteem. Dat kan Volgjezorg niet doen. Heeft je zorgaanbieder problemen met het verwerken of wil hij deze niet verwerken? Neem dan contact op met Volgjezorg.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk is jouw zorgaanbieder van naam veranderd of overgestapt op andere computersystemen. Jouw toestemming wordt dan overgezet op de nieuwe (bedrijfs)naam of computersystemen. Dan krijg je een melding en lijkt het alsof jouw toestemming opnieuw is gegeven. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met jouw zorgaanbieder.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je digitale informatie over je eigen gezondheid bij kunt houden en actief aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is wat anders dan een patiëntportaal van bijvoorbeeld een ziekenhuis of apotheek. Ian een persoonlijke gezondheidsomgeving kun je jouw medische gegevens van verschillende zorgaanbieders verzamelen en beheren. Maar je kunt deze ook delen met bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Meer informatie over PGO’s kun je lezen op https://www.medmij.nl/pgo/

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgaanbieders. MedMij is dus een soort keurmerk. Alle persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die aan de MedMij-veiligheidseisen voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Kijk op www.medmij.nl voor meer informatie.

PGO staat voor ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’. Als een PGO een MedMij-label heeft, dan voldoet deze persoonlijke gezondheidsomgeving aan hele strenge veiligheidseisen.

Meer info over MedMij lees je op https://www.medmij.nl/medmij-label/

Kijk op https://www.medmij.nl/pgo/ om te zien welke persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) allemaal voldoen aan de MedMij veiligheidseisen en die gekoppeld zijn aan Volgjezorg.

Meestal zie je maar één toestemming staan per zorgverlener. 

Soms zie je echter meerdere toestemmingen bij dezelfde huisarts in jouw overzicht. Dat is geen fout, maar komt door hoe het systeem van de huisarts werkt. In sommige systemen worden de gegevens in jouw dossier opgesplitst in een ‘samenvatting huisartsdossier’ en losse ‘medicatiegegevens’. Dan zie je dit als twee toestemmingen bij dezelfde huisarts.
In andere systemen zijn die medicatiegegevens gewoon onderdeel van de ‘samenvatting huisartsdossier’. Als dat zo is, dan zie je slechts één toestemming bij de huisarts in jouw overzicht. 

Op je overzicht Uitwisselingen staat de zorgaanbieder vermeld die jouw gegevens heeft opgevraagd. Wil je exact weten welke zorgverlener jouw gegevens heeft opgevraagd? Neem dan contact op met je zorgaanbieder.

‘Ja’ betekent dat de zorgaanbieder je gegevens succesvol heeft opgevraagd bij het Landelijk Schakelpunt. Hij heeft je gegevens dus kunnen bekijken.

‘Deels’ betekent dat je zorgaanbieder niet bij alle zorgaanbieders, waaraan jij toestemming hebt gegeven, jouw medische gegevens heeft ontvangen.

‘Nee’ betekent dat de zorgaanbieder je gegevens bij geen van de zorgaanbieders, waaraan jij toestemming hebt gegeven, heeft kunnen bekijken.

In de kolom ‘Details’ vind je meer uitleg over de situatie. De redenen die daar worden getoond worden hieronder uitgebreider toegelicht.

 

Bij de gebeurtenis ‘Opvraging’

  • Je zorgaanbieder is vanuit zijn functie niet geautoriseerd om je gegevens op te vragen. Een zorgaanbieder mag alleen gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt als hij in het bezit is van een speciale pas met wachtwoord. Het specialisme van de zorgaanbieder bepaalt of hij toegang heeft tot het Landelijk Schakelpunt. Lees meer over veiligheid en privacy.
  • Je hebt (nog) geen toestemming gegeven om jouw medische gegevens te delen. Een zorgaanbieder mag, in het kader van je behandeling, jouw medische gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Maar als je geen toestemming hebt gegeven aan je huisarts en/of je apotheek voor het delen van jouw medische gegevens, dan ontvangt je zorgaanbieder ook geen gegevens. Lees meer over toestemming regelen.
  • Je zorgaanbieder zit niet in het regionale samenwerkingsverband. Het Landelijk Schakelpunt is opgedeeld in 44 regio’s. Zorgaanbieders mogen alleen binnen die regio’s gegevens met elkaar uitwisselen. Lees meer over regionalisatie.
  • Er is een technische fout opgetreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het netwerk of het zorginformatiesysteem van één van je zorgaanbieders niet beschikbaar was.

 

Bij de gebeurtenis ‘Overdacht’

  • Er is een technische fout opgetreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het netwerk of het zorginformatiesysteem van één van je zorgaanbieders niet beschikbaar was.

Op je overzicht Uitwisselingen zie je welke zorgaanbieders jouw medische gegevens hebben bekeken. Je ziet ook wanneer zij dit hebben gedaan. In de kolom ‘Geslaagd’ zie je of jouw medische gegevens succesvol zijn uitgewisseld.

Op je overzicht Toestemmingen zie je welke zorgaanbieders gegevens van jou delen met andere zorgaanbieders. Ook zie je vanaf welke datum zij dit doen.

Via volgjezorg.nl kun je alleen toestemming regelen bij je huisarts en apotheken. Maar op jouw overzicht kun je ook andere typen zorgaanbieders tegenkomen aan wie jij mondeling of via een toestemmingsformulier toestemming hebt gegeven. Denk aan een medisch specialist in het ziekenhuis. Of een psychiater in een GGZ-instelling. Maar ook de arts verstandelijk gehandicapten in een instelling voor verstandelijke gehandicapten. Of een specialist in een instelling voor verzorging, verpleging of thuiszorg.

Via je Persoonlijke omgeving kun je zien aan welke zorgaanbieders je toestemming hebt gegeven om jouw medische gegevens te delen met andere zorgaanbieders. Dit zie je op het overzicht Toestemmingen.

Op je overzicht Uitwisselingen kun je zien wie jouw medische gegevens heeft bekeken.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen