Wie is de zorgverlener die in de details van mijn overzicht Uitwisselingen staat genoemd?

Dit is de zorgverlener onder wiens verantwoordelijkheid jouw gegevens zijn opgevraagd. Dit is niet altijd de zorgverlener waarmee je een afspraak hebt. In dat geval is het opvragen een administratieve ondersteunende activiteit die voor de behandelend arts wordt uitgevoerd.

Wat betekent ‘ja’, ‘nee’ of ‘deels’ in de kolom ‘Geslaagd’ op mijn overzicht Uitwisselingen?

‘Ja’ betekent dat de zorgaanbieder je gegevens succesvol heeft opgevraagd bij het Landelijk Schakelpunt. Hij heeft je gegevens dus kunnen bekijken.

‘Deels’ betekent dat je zorgaanbieder niet bij alle zorgaanbieders, waaraan jij toestemming hebt gegeven, jouw medische gegevens heeft ontvangen.

‘Nee’ betekent dat de zorgaanbieder je gegevens bij geen van de zorgaanbieders, waaraan jij toestemming hebt gegeven, heeft kunnen bekijken.

In de kolom ‘Details’ vind je meer uitleg over de situatie. De redenen die daar worden getoond worden hieronder uitgebreider toegelicht.

 

Bij de gebeurtenis ‘Opvraging’

  • Je zorgaanbieder is vanuit zijn functie niet geautoriseerd om je gegevens op te vragen. Een zorgaanbieder mag alleen gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt als hij in het bezit is van een speciale pas met wachtwoord. Het specialisme van de zorgaanbieder bepaalt of hij toegang heeft tot het Landelijk Schakelpunt. Lees meer over veiligheid en privacy.
  • Je hebt (nog) geen toestemming gegeven om jouw medische gegevens te delen. Een zorgaanbieder mag, in het kader van je behandeling, jouw medische gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Maar als je geen toestemming hebt gegeven aan je huisarts en/of je apotheek voor het delen van jouw medische gegevens, dan ontvangt je zorgaanbieder ook geen gegevens. Lees meer over toestemming regelen.
  • Je zorgaanbieder zit niet in het regionale samenwerkingsverband. Het Landelijk Schakelpunt is opgedeeld in 44 regio’s. Zorgaanbieders mogen alleen binnen die regio’s gegevens met elkaar uitwisselen. Lees meer over regionalisatie.
  • Er is een technische fout opgetreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het netwerk of het zorginformatiesysteem van één van je zorgaanbieders niet beschikbaar was.

 

Bij de gebeurtenis ‘Overdacht’

  • Er is een technische fout opgetreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het netwerk of het zorginformatiesysteem van één van je zorgaanbieders niet beschikbaar was.

Wat zie ik op mijn overzicht Uitwisselingen?

Op je overzicht Uitwisselingen zie je welke zorgaanbieders jouw medische gegevens hebben bekeken. Je ziet ook wanneer zij dit hebben gedaan. In de kolom ‘Geslaagd’ zie je of jouw medische gegevens succesvol zijn uitgewisseld.

Wat zie ik op mijn overzicht Toestemmingen?

Op je overzicht Toestemmingen zie je welke zorgaanbieders gegevens van jou delen met andere zorgaanbieders. Ook zie je vanaf welke datum zij dit doen.

Via volgjezorg.nl kun je alleen toestemming regelen bij je huisarts en apotheken. Maar op jouw overzicht kun je ook andere typen zorgaanbieders tegenkomen aan wie jij mondeling of via een toestemmingsformulier toestemming hebt gegeven. Denk aan een medisch specialist in het ziekenhuis. Of een psychiater in een GGZ-instelling. Maar ook de arts verstandelijk gehandicapten in een instelling voor verstandelijke gehandicapten. Of een specialist in een instelling voor verzorging, verpleging of thuiszorg.

Wat kan ik zien via mijn Persoonlijke omgeving op Volgjezorg?

Via je Persoonlijke omgeving kun je zien aan welke zorgaanbieders je toestemming hebt gegeven om jouw medische gegevens te delen met andere zorgaanbieders. Dit zie je op het overzicht Toestemmingen.

Op je overzicht Uitwisselingen kun je zien wie jouw medische gegevens heeft bekeken.