Privacy en veiligheid

Veiligheid, privacy en wetgeving

voorlezen letters vergroten
Het Landelijk Schakelpunt is speciaal ontwikkeld en beveiligd voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders. Het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle eisen, normen en kwalificaties voor beveiliging. En is het enige systeem voor uitwisseling in Nederland dat voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.

Maatregelen voor veilige uitwisseling van jouw medische gegevens

De belangrijkste maatregelen voor een veilige uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt zijn:

  • Zorgaanbieders kunnen niet zomaar aansluiten op het netwerk. Zo moeten de computersystemen van de zorgaanbieder voldoen aan strenge beveiligingseisen.
  • Een zorgverlener kan alleen inloggen bij het netwerk met een speciale pas en wachtwoord.
  • Jij, als patiënt, moet eerst uitdrukkelijk toestemming geven aan jouw zorgaanbieder(s) voor het delen van jouw medische gegevens.
  • Alleen zorgaanbieders die jou behandelen, mogen jouw medische gegevens bekijken.
  • Jouw gegevens bekijken mag alleen als dat nodig is voor jouw behandeling.
  • Er is nauwlettend toezicht op het gebruik van het Landelijk Schakelpunt. Het netwerk houdt bij wie welke gegevens op welk moment heeft bekeken. Dit kun jij dus altijd controleren via je persoonlijke omgeving op Volgjezorg.
  • Het Landelijk Schakelpunt slaat geen medische gegevens van jou op.

Zo wordt je privacy altijd bewaakt.

Wetgeving die jouw privacy beschermt

De belangrijkste wetgeving die jouw privacy beschermt is:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het Landelijk Schakelpunt waarborgt jouw privacy, zowel technisch als organisatorisch. Dit is bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de rechtbank en het gerechtshof.

Andere belangrijke wetgeving

Op 1 juli 2017 is een nieuwe wet ingegaan: de wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking in de zorg (hierna ‘de Wet’).

Per 1 juli 2020 zijn twee belangrijke artikelen van die wet ingegaan: art. 15d en 15e.

Hieronder leggen we uit wat die wetsartikelen betekenen en op welke manier Volgjezorg aan de Wet voldoet.

Ook artikel 15a lid 2 van de Wet, inzake gespecificeerde toestemming zou op 1 juli 2020 in werking treden. De inwerkingtreding van dit artikel is vooralsnog uitgesteld.  

(1) Art. 15e van de Wet:

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle patiënten kunnen zien wie zijn medische gegevens heeft opgevraagd en wanneer dat is gebeurd.

Patiënten kunnen via Volgjezorg zien wanneer bepaalde medische gegevens zijn uitgewisseld via het Landelijk Schakelpunt en met wie. Daarmee voldoet Volgjezorg aan dit wetsartikel. Zorgaanbieders kunnen echter ook via andere systemen dan het Landelijk Schakelpunt gegevens uitwisselen. Deze uitwisselingen zijn dus niet zichtbaar via Volgjezorg.

Wil je meer weten over andere uitwisselingen? Neem dan contact op met jouw zorgaanbieders.

(2) Art. 15d van de Wet

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle patiënten kosteloos digitaal over hun eigen medische gegevens kunnen beschikken, als die digitaal zijn opgeslagen bij hun zorgaanbieder.

Volgjezorg is geen zorgaanbieder en slaat geen medische informatie op. Via Volgjezorg kun je dus ook geen dossier inzien van bijvoorbeeld jouw huisarts.

Volgjezorg groeit mee

Volgjezorg voldoet zo aan alle wet- en regelgeving rond de uitwisseling van medische gegevens. Wij blijven dat doen.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen