Op 1 juli 2017 is een nieuwe wet ingegaan: de wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking in de zorg. Sommige delen van deze wet gelden al, andere delen gaan in op 1 juli 2020.

Zo moeten alle patiënten uiterlijk op die datum digitaal over hun eigen medische gegevens kunnen beschikken, als die digitaal zijn opgeslagen bij hun zorgaanbieder. En moeten alle patiënten hun toestemming nog nauwkeuriger kunnen regelen.
 

Volgjezorg groeit mee

Volgjezorg voldoet aan alle wet- en regelgeving rond de uitwisseling van medische gegevens. En zal dat blijven doen. Volgjezorg groeit mee met alle ontwikkelingen hierin. Met nieuwe functies in een vertrouwde omgeving.
 

Pilot-onderzoeken

Er lopen op dit moment twee pilot-onderzoeken naar het downloaden door patiënten van hun eigen medische gegevens naar hun smartphone.

En binnen het programma PROVES worden de eerste ‘proof of concepts’ (POC’s) uitgevoerd voor de programma’s MedMij en GTS (Gespecificeerde Toestemming Structureel). MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen kan beschikken over zijn medische gegevens in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). GTS gaat invulling geven aan gespecificeerde toestemming.

Volgjezorg houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit gebied.