Wat is Ketenzorg?

voorlezen letters vergroten
Patiënten met een chronische aandoening worden langere tijd behandeld. Bij deze behandeling zijn vaak meerdere speciale zorgverleners nodig. Dit heet ‘ketenzorg’. Dat kan nodig zijn voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD, CVRM (cardiovasculair risicomanagement) of ouderenzorg. De huisarts bepaalt met de patiënt wie bij de ketenzorg betrokken worden.

Betrokken zorgverleners

Bij ketenzorg werkt de huisarts dus samen met andere zorgverleners. Welke zorgverleners de huisarts bij de behandeling betrekt, hangt af van de aandoening(en) van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, psychologen, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen.

Met jouw toestemming kunnen huisarts en de andere zorgaanbieders jouw gegevens delen via het Landelijk Schakelpunt. Zo kunnen zij beter en sneller samenwerken in het behandelingstraject van jouw chronische ziekte.

Toestemming

Bij ketenzorg zijn vaak andere soorten zorgaanbieders betrokken dan bij de reguliere zorg. Daarom is voor ketenzorg een aparte toestemming nodig. Die toestemming regel je bij jouw huisarts.

Goed om te weten: ketenzorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van jou inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling. Zij hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt.

Voor de digitale uitwisseling van medische gegevens voor ketenzorg is een speciale toestemmingsfolder beschikbaar: 'Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte'. Deze folder met toestemmingsformulier moet je als patiënt hebben gelezen voordat je toestemming geeft. Dan weet je precies waar je toestemming voor geeft.

Verschillen per regio

De zorgverleners die betrokken zijn bij ketenzorg werken samen in een zorggroep. Iedere zorggroep kan ketenzorg op zijn eigen manier organiseren. Daardoor kan het per regio verschillen welke zorgverleners betrokken zijn bij ketenzorg en welke medische gegevens worden uitgewisseld. Wil je weten hoe ketenzorg in jouw regio is georganiseerd? Kijk dan op de website van jouw zorggroep of vraag het na bij jouw huisarts.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen