Privacy Verklaring

voorlezen letters vergroten

1. Algemeen

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verzamelt op de website volgjezorg.nl persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die jij hebt in het kader van deze gegevensverwerking.

Volgjezorg.nl is de website waar je via een portaal jouw toestemming kunt regelen voor het elektronisch uitwisselen van je medische gegevens tussen zorgaanbieders. Jouw zorgaanbieder maakt daarvoor gebruik van de beveiligde zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Naast het beheren van je toestemming kun je via het portaal op volgjezorg.nl ook bekijken aan wie van jouw zorgverleners jij toestemming hebt gegeven om, als dat nodig is, wie medische gegevens van jou te delen met andere zorgaanbieders. Je kunt ook zien welke zorgaanbieders gegevens van jou hebben opgevraagd bij jouw zorgverleners. In de toekomst kun je ook uitgewisselde medicatiegegevens bekijken. Hiervoor loopt momenteel een beperkte pilot.

Volgjezorg.nl is een website van VZVZ (vzvz.nl). Het portaal waartoe de website toegang biedt, is uitsluitend toegankelijk voor burgers/patiënten. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of leveranciers van zorginformatiesystemen hebben geen toegang tot het portaal, en ook niet tot de gegevens die verzameld worden.

Je gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Als VZVZ gebruik maakt van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

2. Gegevensverzameling

VZVZ verzamelt op volgjezorg.nl op drie manieren gegevens:

 1. Via het contactformulier
  De informatie die je invult op het contactformulier komt terecht bij Volgjezorg: info@volgjezorg.nl.
 2. Via het portaal (de persoonlijke omgeving) - zie Gebruikersvoorwaarden.
  Het portaal maakt gebruik van het volgende webadres: persoonlijk.volgjezorg.nl
 3. Wanneer je met onze klantenservice belt, wordt jouw gesprek opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, om te beoordelen of onze medewerkers jou goed helpen. Deze opnames worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. Wij informeren je hierover altijd voordat de opname begint. Deze gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard.

Via het portaal kun je verschillende acties uitvoeren:

Formulier voor het regelen van je toestemming voor elektronische uitwisseling van medische gegevens
 • Verstuur je dit formulier met DigiD? Dan worden je gegevens verwerkt in het zorgaanbiedersportaal van VECOZO (dienst Opt-in). Vanuit dit portaal krijgt je zorgaanbieder een melding, dat je een toestemmingskeuze hebt gemaakt. Je zorgverlener gebruikt je gegevens om te controleren of jij bekend bent in zijn zorginformatiesysteem. Vervolgens verwerkt hij jouw toestemmingskeuze in zijn systeem. Indien je keuze ‘ja’ is, dan meldt hij jouw burgerservicenummer (BSN) aan bij het Landelijk Schakelpunt. 
 • Zodra je zorgverlener je toestemmingskeuze in zijn informatiesysteem heeft verwerkt wordt het formulier vernietigd. De bewaartermijn van de gegevens in het zorgaanbiedersportaal is maximaal één jaar.

Maak je geen gebruik van DigiD? Dan worden jouw gegevens gebruikt om een PDF te genereren die je kunt afdrukken en aan je zorgaanbieder kunt geven. De ingevulde gegevens worden niet in het portaal bewaard.

Formulier voor het aanvragen van een overzicht Uitgewisselde informatie

Je gegevens komen terecht bij Volgjezorg. Volgjezorg gebruikt jouw gegevens om een overzicht “Uitgewisselde informatie” per post naar jou toe sturen. Verwerkte verzoeken worden maximaal een half jaar bewaard.

Formulier voor het intrekken van je toestemming(en)

Je kunt jouw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van jouw medische gegevens te allen tijde intrekken. Dat kan hier: https://www.volgjezorg.nl/toestemming-intrekken. Direct nadat je je toestemming hebt ingetrokken en jouw zorgaanbieder dat in zijn zorginformatiesysteem heeft verwerkt, wordt je BSN uit de database van het Landelijk Schakelpunt (de Verwijsindex) verwijderd.

 • Bij intrekken van al je toestemmingen

Je gegevens komen terecht bij Volgjezorg. Volgjezorg gebruikt jouw gegevens om de zorgaanbieders bij wie je de toestemming wilt intrekken te informeren jouw verzoek te verwerken. Ook worden jouw gegevens gebruikt om jou op de hoogte te stellen van de voortgang van je verzoek per post. Je gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

 • Bij intrekken van één toestemming

Verstuur je dit formulier met DigiD? Dan worden je gegevens verwerkt in het zorgaanbiedersportaal van VECOZO (dienst Opt-in) en bij Topicus/Volgjezorg omdat zij de koppeling tussen het Volgjezorgportaal en de dienst van VECOZO beheren. Je zorgaanbieder krijgt hiervan een melding. Hij gebruikt je gegevens om te controleren of jij bekend bent in zijn zorginformatiesysteem. Vervolgens verwerkt hij jouw intrekking in zijn systeem en meldt jouw BSN af bij het Landelijk Schakelpunt. Ook worden jouw gegevens gebruikt om je per e-mail (als je dit hebt ingevuld) op de hoogte te stellen van de voortgang van je verzoek. De gegevens worden maximaal één jaar bewaard, maar na verwerking direct vernietigd.

Maak je geen gebruik van DigiD? Dan worden jouw gegevens gebruikt om een PDF te genereren. De ingevulde gegevens worden niet in het portaal bewaard.

Aanmelden voor het ontvangen van meldingen

Als je op je persoonlijke omgeving op Volgjezorg inlogt met DigiD, dan kun je ‘meldingen’ aanzetten. Daarvoor verstrek je je e-mailadres en BSN (via DigiD) aan ons.

 1. Je e-mailadres wordt gebruikt om je (via een geautomatiseerde e-mail) te informeren dat je toestemming is verwerkt. Je kunt dan in het portaal zien welke zorgaanbieder jouw gegevens beschikbaar kan stellen aan andere zorgaanbieders, als dat nodig is het kader van jouw behandeling. Ook kun jij je medische gegevens inzien die zorgaanbieders delen met anderen.
 2. Je e-mailadres wordt ook gebruikt om je (via een geautomatiseerde e-mail) te informeren als jouw gegevens zijn uitgewisseld. Je kunt dan in het portaal zien wanneer een zorgaanbieder je medische gegevens heeft bekeken en om welke soort gegevens het gaat.

Je kunt je altijd afmelden voor deze meldingen of je e-mailadres wijzigen.
 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvanger
Je voorzien van antwoord op jouw vragen/
opmerkingen
 • Geslacht
 • Voornaam/voorletters
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zo lang je vraag in behandeling is

Volgjezorg

info@volgjezorg.nl

Eén toestemming regelen of intrekken via DigiD
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN (via DigiD)
Toestemming Zolang je aanvraag in behandeling is; maximaal 1 jaar

VECOZO

persoonlijk.volgjezorg.nl

Aanvragen overzicht uitgewisselde informatie

Alle toestemmingen intrekken

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN (via DigiD)
Toestemming

Na verwerking nog maximaal 6 maanden.

Bij niet opsturen formulier maximaal 2 maanden

Volgjezorg

persoonlijk.volgjezorg.nl

Abonneren op meldingen
 • E-mailadres
 • BSN (via DigiD)
Toestemming Zolang je bent aangemeld

Volgjezorg

persoonlijk.volgjezorg.nl

Beveiliging, logging, controle, toezicht IP-adres Gerechtvaardigd belang 6 maanden

Volgjezorg

persoonlijk.volgjezorg.nl

 

3. Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies, waarmee wij uw gebruiksgemak op onze website blijven waarborgen. Wij maken gebruik van de open source software Matomo Analytics om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden. Dit is een (privacyvriendelijk) alternatief voor Google Analytics. De herleidbaarheid van bezoekers wordt zo veel mogelijk beperkt door de laatste cijfergroepen van elk IP-adres te anonimiseren (bijvoorbeeld: 192.100.***.***). Wat cookies zijn en waarvoor we deze cookies gebruiken leggen we hieronder verder uit.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tijdelijk) bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan de website weer naar onze server teruggestuurd worden. Hierdoor hoef je niet continu dezelfde informatie in te voeren en kunnen wij onze website steeds gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies zijn volkomen veilig en worden al jarenlang gebruikt op websites over de hele wereld.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies, deze plaatsen we altijd. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Er bestaan ook tracking cookies. Volgjezorg maakt hier geen gebruik van op deze website. Daarom tref je ook geen cookiemelding aan.
Waarvoor gebruikt volgjezorg.nl functionele cookies?

Volgjezorg gebruikt functionele cookies om statusinformatie binnen een sessie vast te houden. Dit is noodzakelijk voor het afhandelen van formulieren. Zonder deze functionele cookies werken deze onderdelen mogelijk niet goed.

Waar gebruikt volgjezorg.nl analytische cookies voor?

Volgjezorg gebruikt analytische cookies om anonieme gegevens te verzamelen over de manier waarop je de website gebruikt. Zo krijgt Volgjezorg bijvoorbeeld inzicht hoeveel bezoekers bepaalde onderdelen van de website bekijken en welke route zij volgen op de website. Waar komen ze weer binnen en waar gaan ze weer weg? Met deze gegevens kan Volgjezorg de werking en het gebruiksgemak van de website verbeteren. Volgjezorg gebruikt deze gegevens niet voor een ander doel en stelt ze niet aan derden ter beschikking.

Wil je nog meer informatie over cookies?

Meer informatie over cookies vind je op Consuwijzer.nl en Veiliginternetten.nl. Hier lees je ook hoe je via de instellingen van je browser alle cookies (voor alle websites) kunt uitschakelen.

 

4. Bewaartermijn

De door jou verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is:

 • Om je vraag afdoende te beantwoorden (‘contactformulier’).
 • Om één toestemming of intrekking van je toestemming te verwerken. Die verwerking vindt plaats in het zorginformatiesysteem van je zorgaanbieder. Nadat de verwerking is gedaan, verwijderen wij je contactgegevens. In ieder geval worden je gegevens na één jaar verwijderd.
 • Om al je toestemmingen in te trekken. Nadat je aanvraag is afgehandeld, bewaren bij je contactgegevens maximaal 6 maanden. De verplichte documenten worden direct na verwerking vernietigd.
 • Om een overzicht Uitgewisselde informatie aan je te versturen. Nadat je aanvraag is afgehandeld, bewaren wij je contactgegevens maximaal 6 maanden. De verplichte documenten worden direct na verwerking vernietigd.
 • Zolang je geabonneerd bent op meldingen. Zodra je je afmeldt voor meldingen, verwijderen wij je e-mailadres en BSN uit onze bestanden.

 

5. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

VZVZ werkt conform NEN 7510, 7512 en 7513 en heeft procedures ingericht voor het verwijderen, aanvullen, corrigeren of inzage geven in de gegevens die volgjezorg.nl van je verzamelt. Volgjezorg verzamelt geen medische gegevens. Als je wilt weten wat er in je dossier bij je huisarts of apotheek staat, neem dan contact op met de betreffende zorgverlener.

 

6. Hyperlinks naar andere websites

De website volgjezorg.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat je de website volgjezorg.nl.

Volgjezorg heeft geen zeggenschap over andere websites. Volgjezorg is niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.

 

7. Beveiliging

Volgjezorg.nl is een beveiligde website. Je herkent dit in de browser aan de extensie "https" en een gesloten slotje.

 

8. Alleen e-mail

Volgjezorg communiceert altijd via e-mail met jou. E-mails van Volgjezorg zijn altijd afkomstig van info@volgjezorg.nl of noreply@volgjezorgonline.nl of noreply@persoonlijk.volgjezorg.nl.

 

9. Klachten, vragen en verbetersuggesties

Heb je klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door VZVZ op de website volgjezorg.nl? Laat het ons weten via het contactformulier.

VZVZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een eventuele klacht kun je altijd rechtstreeks aan de FG richten: fg@vzvz.nl. Daarnaast heb je ook het recht om je klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

10. Aanpassen privacy verklaring

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacyverklaring.

 

Versie 2.3.1, april 2022

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen