In ontwikkeling

Klachten

voorlezen letters vergroten

Zijn je gegevens ten onrechte bekeken?

Laat dit dan weten aan Volgjezorg. Wij stellen dan een onderzoek in. Als uit dit eerste onderzoek blijkt dat jouw gegevens mogelijk misbruikt zijn, dan zorgen wij dat de juiste instantie je melding in behandeling neemt. Dat doen we natuurlijk in overleg met jou.

Toezichthouders zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Functionaris Gegevensbescherming

Volgjezorg is onderdeel van VZVZ. VZVZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een eventuele klacht kun je ook altijd rechtstreeks aan deze FG richten via fg@vzvz.nl.

Daarnaast heb je ook het recht om je klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen