Privacy en veiligheid

Veiligheid en privacy

Het Landelijk Schakelpunt is speciaal ontwikkeld en beveiligd voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders. Het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle eisen, normen en kwalificaties voor beveiliging. En is het enige systeem voor uitwisseling in Nederland dat voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.

Maatregelen voor veilige uitwisseling van jouw medische gegevens

De belangrijkste maatregelen voor een veilige uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt:

  • Zorgaanbieders kunnen niet zomaar aansluiten op het netwerk. Zo moet het computersysteem van de zorgverlener voldoen aan strenge beveiligingseisen.
  • Een zorgaanbieder kan alleen inloggen bij het netwerk met een speciale pas en wachtwoord.
  • Jij, als patiënt, moet eerst uitdrukkelijk toestemming geven aan zijn zorgaanbieder voor het delen van zijn medische gegevens.
  • Alleen zorgaanbieders die jou behandelen, mogen jouw medische gegevens bekijken.
  • En alleen als dat nodig is voor jouw behandeling.
  • Er is nauwlettend toezicht op het gebruik van het Landelijk Schakelpunt. Het netwerk houdt bij wie welke gegevens op welk moment heeft bekeken. Dit kun jij dus altijd controleren via je persoonlijke omgeving op Volgjezorg.

Zo wordt je privacy altijd bewaakt.
 

Wetgeving die jouw privacy beschermt

De belangrijkste wetgeving die jouw privacy beschermt:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het Landelijk Schakelpunt waarborgt jouw privacy, zowel technisch als organisatorisch. Dit is bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de rechtbank en het gerechtshof.
 

Zijn je gegevens ten onrechte bekeken?

Laat dit dan weten aan Volgjezorg. Als uit een eerste onderzoek mogelijk misbruik van je gegevens blijkt, zorgen wij dat de juiste instantie je melding in behandeling neemt. In overleg met jou. Toezichthouders zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen