Cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis en mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten

voorlezen letters vergroten
Maak je zelf gebruik van zorg in of via een instelling? Of wil je wil je toestemming regelen voor iemand in een instelling? Zoals iemand in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Of iemand in een verpleeg- of verzorgingshuis of in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg zit.
Hieronder lees je hoe het zit.
Voorpagina Volgjezorgfolder voor VVT, GGZ en GZ

Niet iedereen kan of mag zelf toestemming regelen. Zoals bijvoorbeeld sommige mensen die in een instelling verblijven. Maar ook mensen die een wettelijk vertegenwoordiger hebben.

Toestemming regelen voor cliënten met zorg thuis of via een instelling

Dan kun je alleen schriftelijk toestemming geven door een van de formulieren hieronder in te vullen.

Lees altijd eerst de speciale Volgjezorg-folder voor Cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis, en hun eventuele mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. Hierin zit ook een  speciaal toestemmingsformulier.

Je kunt ook toestemming regelen via één van onderstaande toestemmingsformulieren:

Toestemming regelen bij wettelijke vertegenwoordiging?

Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiging.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen