Kan ik op Volgjezorg zien welke zorgverleners mijn medische gegevens voor ketenzorg hebben bekeken?

Ja, in het ‘overzicht Uitwisselingen’ in uw persoonlijke omgeving staat welke zorgaanbieders uw medische gegevens voor ketenzorg hebben bekeken. Ook ziet u in het overzicht wanneer dit is gebeurd en om welke gegevens het gaat (details).

Kan ik op Volgjezorg zien of mijn huisarts mijn medische gegevens voor ketenzorg heeft gedeeld met de zorgverleners die betrokken zijn bij mijn ketenzorg?

Ja, in het ‘overzicht Uitwisselingen’ in uw persoonlijke omgeving staat of uw huisarts uw medische gegevens voor ketenzorg heeft gedeeld met de zorgverleners die betrokken zijn bij uw ketenzorg. Ook ziet u in het overzicht wanneer dit is gebeurd en om welk soort gegevens het gaat (details).

Kan ik op Volgjezorg online toestemming regelen voor de uitwisseling van mijn medische gegevens voor ketenzorg?

Nee, dat kan nog niet. Toestemming voor de uitwisseling van uw medische gegevens voor ketenzorg regelt u bij de huisarts. U kunt mondeling toestemming geven aan de huisarts of de assistent. Of u vult het toestemmingsformulier in de ketenzorgfolder van Volgjezorg in. Het volledig ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier levert u in bij de huisarts of de assistent.