Veelgestelde vragen

voorlezen letters vergroten

Ja, in het ‘overzicht Uitwisselingen’ in jouw Persoonlijke Omgeving staat welke zorgaanbieders jouw medische gegevens voor ketenzorg hebben bekeken. Ook zie je in het overzicht wanneer dit is gebeurd en om welke gegevens het gaat. 

Ja, in het ‘overzicht Uitwisselingen’ in jouw persoonlijke omgeving staat of jouw huisarts jouw medische gegevens heeft gedeeld met de zorgaanbieders die betrokken zijn bij jouw ketenzorg. Ook zie je in het overzicht wanneer dit is gebeurd en om welk soort gegevens het gaat.

Nee, dat kan nog niet. Toestemming voor de uitwisseling van jouw medische gegevens voor ketenzorg regel je bij de huisarts. Je kunt mondeling toestemming geven aan de huisarts of de assistent. Of je vult het toestemmingsformulier in de ketenzorgfolder van Volgjezorg in. Het volledig ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier lever je in bij de huisarts of de assistent. 

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen