Kan ik op Volgjezorg online toestemming regelen voor de uitwisseling van mijn medische gegevens voor ketenzorg?

Nee, dat kan niet. Toestemming voor de uitwisseling van je medische gegevens voor ketenzorg regel je bij de huisarts. Je kunt mondeling toestemming geven aan de huisarts of de assistent. Of je vult het toestemmingsformulier in de ketenzorgfolder van Volgjezorg in. Het volledig ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier lever je in bij de huisarts of de assistent.