Apotheker

Welke zorgaanbieders doen mee?

voorlezen letters vergroten
Welke zorgaanbieders kunnen jouw medische gegevens bij jouw huisarts bekijken? En welke zorgaanbieders kunnen dan jouw medicatiedossier zien?

In tabel 1 hieronder sommen we kort op welke zorgaanbieders gegevens uit jouw dossier mogen delen. Verderop lees je meer uitleg over de gegevens die gedeeld kunnen worden.

Tabel 1
Zorgaanbieders* die gegevens mogen delen via het LSP met JOUW toestemming
 • Huisartspraktijken
 • Huisartsenposten
 • Apotheken
 • Ziekenhuis(apotheek)
 • GZ-organisaties (organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ-organisaties)
 • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (de VVT-organisaties).

Let op: Cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis en mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten kunnen niet online toestemming geven maar alleen bij de instelling die zorg verleent. Lees meer op de speciale pagina.

De zorgverleners die bij deze instanties mogen delen zijn: huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, waarnemend huisartsen, apothekers, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, psychiater en specialist ouderengeneeskunde.

In tabel 2 staat een opsomming van zorgaanbieders die gegevens uit jouw dossier kunnen opvragen NADAT jij toestemming hebt gegeven aan jouw huisarts of apotheken.

Tabel 2
Zorgaanbieders die gegevens via het LSP mogen opvragen als dat nodig is voor jouw behandeling
 • Huisartspraktijken
 • Huisartsenpost
 • Apotheek
 • Ziekenhuis(apotheek)
 • Zelfstandige klinieken
 • GZ-organisaties (instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking)
 • GGZ-organisaties (instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg)
 • VVT-organisaties (instellingen Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties)
 • Spoedeisende hulp (dit wordt momenteel getest in de regio Groningen)
 • Ambulance (dit wordt momenteel getest)

Jouw huisartsdossier

Alleen waarnemend huisartsen kunnen jouw medische gegevens bij jouw huisarts of arts verstandelijk gehandicapten bekijken. Bijvoorbeeld als je op de huisartsenpost komt. Of als je een waarnemer bezoekt in zijn praktijk. Andere zorgaanbieders kunnen deze informatie niet bekijken.

Momenteel loopt er een proef in de regio Groningen. Daar kan de arts op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis ook een samenvatting van jouw huisartsdossier opvragen.
 

Jouw medicatiedossier en informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

Zorgaanbieders die het medicatiedossier bij jouw apotheek, of apotheken, kunnen inzien:

 • De (waarnemend) huisarts of arts verstandelijk gehandicapten.
 • Andere (dienst)apotheken.
 • Medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere aangesloten zorgorganisaties).
 • Verpleegkundig specialisten en physician assistants

Wie kunnen jouw medische gegevens niet bekijken?

Andere zorgaanbieders, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of arbeidsdeskundigen en arbo-artsen, zorgverzekeraars en de overheid kunnen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus ook geen medische gegevens bekijken.

Is jouw zorgaanbieder aangesloten op het Landelijk Schakelpunt?

Zoek hieronder op of jouw zorgaanbieder is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.

Resultaten filteren

Coordinates
OF
Selecteer een van de filters en klik op 'zoeken' om het resultaat te zien
Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen