Nieuws

voorlezen letters vergroten
9 februari 2018

Proefproject in Rotterdam: voorlichting voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Volgjezorg, VZVZ en Stichting MeSam starten binnenkort in Rotterdam met een nieuwe aanpak om voorlichting te geven over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens.
Doel van deze samenwerking is om met name moeilijk bereikbare doelgroepen te informeren.
Tekenen samenwerking VZVZ en MeSam

Grote steden

Veel mensen denken dat zorgverleners medische gegevens sowieso al delen. Maar zij weten niet dat dat alleen maar mag als zij daar zelf toestemming voor geven. Door bijvoorbeeld laaggeletterdheid, culturele verschillen, een taalachterstand of wantrouwen is er in grote steden vaak sprake van een kennisachterstand.
Samen met Stichting MeSam starten we daarom binnenkort met laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten. In kleine groepen wordt informatie gegeven over het belang van het geven van toestemming. En is er ruimte om vragen te stellen en te praten over de voor- of nadelen.

Over Stichting MeSam

MeSam, expertisecentrum voor Mens en Samenleving, is al meer dan 35 jaar actief in Rotterdam. Zij beschikken over grote kennis en ervaring op het gebied van diversiteit in de samenleving. Daarom zijn zij een uiterst geschikte partner om het lastig bereikbare deel van de Rotterdamse bevolking te informeren.

Mogelijk vervolg

Het is de bedoeling het project voor de zomer af te ronden. Als de uitkomsten van het project positief zijn, dan zal deze nieuwe aanpak ook in andere grote steden worden toegepast.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen