Nieuws

voorlezen letters vergroten
22 juni 2017

Uitwisseling ketenzorggegevens via het Landelijk Schakelpunt

In mei en juni zijn twee pilots gestart met de digitale uitwisseling van medische gegevens voor ketenzorg via het Landelijk Schakelpunt. Aan de eerste pilot in West-Friesland doen Zorggroep Ketenzorg West-Friesland en zes huisartsenpraktijken in de regio mee. De tweede pilot loopt in Friesland met Zorggroep Friesland en twaalf huisartsenpraktijken. In beide regio’s beproeven de deelnemers de komende maanden de digitale uitwisseling van ketenzorggegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Uiteraard met uitdrukkelijke toestemming van de vrijwillig deelnemende patiënten.

Ketenzorg
Patiënten met een chronische ziekte worden langere tijd behandeld. Bij deze behandeling kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn. Dit heet ‘ketenzorg’. Dat kan nodig zijn voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes, astma of COPD. Of voor patiënten met een hart- en vaatziekte of een verhoogde kans om zo’n ziekte te krijgen. Op basis van de klachten en de behandeling die nodig is, organiseert de huisarts in overleg met de patiënt de ketenzorg. Welke zorgverleners de huisarts bij de behandeling betrekt, hangt af van de aandoening van de patiënt. Aan de pilots nemen naast huisartsen in eerste instantie medisch specialisten (oogarts, longarts, internist), verpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten deel.

Ketenzorggegevens delen
De huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg voor de patiënt met een chronische aandoening, moeten goed samenwerken in het behandeltraject. Daarvoor is het belangrijk dat zij allemaal kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt. Dan kennen zij zijn actuele gezondheidssituatie op het moment dat zij hem behandelen. Om elkaar goed op de hoogte te houden kunnen zij de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. De ketenzorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van de patiënt inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling.

Landelijk Schakelpunt
De huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen de benodigde medische gegevens met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts. Vanaf begin juli kan de patiënt via zijn online inzage-overzicht de uitwisseling van zijn ketenzorggegevens via het Landelijk Schakelpunt volgen.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen