Nieuws

voorlezen letters vergroten
10 april 2020

Nieuws rond de Corona opt-in: Vertel je allergieën en ander overgevoeligheden aan de apotheker

Zowel de huisarts als de apotheek kunnen ICA-gegevens van een patiënt in hun dossier opnemen. ICA betekent intoleranties, contra-indicaties en allergieën.
Dat zijn dus redenen waarom je bepaalde medicijnen niet of in andere doseringen mag hebben. De ICA-gegevens maken deel uit van de medische informatie die collega-zorgverleners kunnen inzien ten behoeve van de behandeling van hun patiënt.
De Corona opt-in voorziet in de uitwisseling van jouw gegevens tussen huisarts en huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Het betreft huisartsgegevens inclusief ICA-gegevens. De andere voorschrijvers van medicatie en apotheker krijgen geen inzage in deze gegevens.
Belangrijk

Het is daarom van groot belang dat jij bij jouw contact met de apotheek vertelt wat jouw allergieën en overgevoeligheden zijn.
Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen