Corona opt-in

voorlezen letters vergroten
Tijdelijke inzage in uw medische gegevens door COVID-19 is per 4 april 2023 gestopt

Tijdelijke inzage in uw medische gegevens door COVID-19 is per 4 april 2023 gestopt

De tijdelijke Corona opt-in stopt vanaf 4 april 2023. Tijdens de coronacrisis konden de huisartsenpost en de SEH een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen, wanneer je geen keuze had gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had hiervoor een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen konden worden.

Weer terug naar de normale situatie

In de normale situatie kan  de huisartsenpost alleen een samenvatting van jouw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als je hiervoor toestemming ('opt-in') hebt gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden en ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg*

*Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op ‘Zorgaanbieder +’. Zoek je zorgaanbieder en klik deze aan. Je kunt nu 'Ja' of ‘Nee’ aangeven. Dit zorgt ervoor dat er een 'opt-in' of 'opt-out' naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.

Let op: online regelen kan alleen als je zorgaanbieder is aangesloten op Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt. Is je huisarts of apotheek dat niet, dan kun je online een formulier invullen en dat printen. Vervolgens geef je dit af bij je zorgaanbieder(s).

Cliënten die gebruikmaken van zorg in een organisatie of thuis, en mantelzorgers, voogden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten kunnen geen online toestemming geven. Meer informatie daarover lees je op de speciale informatiepagina.

Het reguliere proces: Als patiënt geef je wel of geen toestemming. Bij een 'JA' heeft de huisartsenpost inzage in jouw dossier. Bij een 'NEE' heeft de huisartsenpost geen inzage in jouw dossier.
Het tijdelijke proces tijdens de coronacrisis op de HAP: De triagist op de HAP vraagt of zij jouw gegevens mogen inzien. Bij een 'JA' kan de arts op de HAP of arts die visites rijdt jouw medische gegevens inzien. Bij een 'NEE" kan de arts geen gegevens inzien.
Het tijdelijke proces tijdens de coronacrisis op de SEH: De SEH vraagt of zij jouw gegevens mogen inzien. Bij een 'JA' kan de arts op de SEH jouw medische gegevens inzien. Bij een 'NEE" kan de arts op de SEH geen gegevens inzien.
Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen