News

voorlezen letters vergroten
14 april 2020

Informatie tijdelijk landelijk beschikbaar

Wanneer je behandeld moet worden als je besmet bent met het Corona virus gebeurt dat in de regel in jouw eigen regio. Maar de zorgcapaciteit is daar niet altijd toereikend en daarom worden patiënten regelmatig elders in het land behandeld. Op verzoek van de koepels van zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland en besluiten van de Minister van VWS over de zogenoemde ‘Corona opt-in’, hebben we de regiobegrenzing in het LSP tijdelijk uitgezet, zodat deze geen belemmering vormt voor het opvragen van jouw gegevens als je elders in het land behandeld zou worden.
Zorgverleners op de huisartsenpost, coronapost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kunnen nu, in het kader van de Corona opt-in dus tijdelijk overal in Nederland de professionele samenvatting van het dossier van jouw eigen huisarts raadplegen.
Landkaart Nederland illustratie
Close
Close

Login/register

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Giving permission