Nieuws

voorlezen letters vergroten
30 maart 2017

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Eind maart 2017 besteedde Zorg.nu (AVROTROS) aandacht aan de elektronische uitwisseling van medische gegevens van Nederlandse burgers. Met name via het Landelijk Schakelpunt. Niet alleen in de studio, maar ook online ontstond een discussie over het geven van toestemming voor gegevensuitwisseling: wat gebeurt er dan met mijn gegevens? Volgjezorg geeft antwoord op die vraag. Iedereen kan online controleren of zijn toestemming goed is verwerkt en wie zijn gegevens wanneer heeft opgevraagd. Die transparantie werkt. Omdat niet iedereen zich altijd herkent in de toestemmingsregistratie, legt Volgjezorg graag uit hoe het toestemmingsproces werkt.
Logo Zorg.nu

Hoe werkt de registratie van mijn toestemming?
Je zorgverleners mogen jouw medische gegevens pas beschikbaar stellen voor andere zorgverleners als zij jou om toestemming hebben gevraagd. Nu gebeurt dit meestal bij je huisarts en apotheek. Als je toestemming geeft, noteren zij dit in jouw dossier in hun informatiesysteem. Vervolgens melden zij jouw gegevens aan bij het Landelijk Schakelpunt. Dit zie je terug in je inzage-overzicht in het inzageportaal. Toestemming geven kan ook online op Volgjezorg.

Niet iedereen herkent zich altijd in de toestemmingsregistratie, want:

  • Toestemming kan ook mondeling gevraagd en gegeven worden tijdens het spreekuur. Patiënten vergeten soms dat zij (bijvoorbeeld tijdens een consult) toestemming hebben gegeven. Om dit te voorkomen adviseren wij zorgaanbieders om toestemming altijd schriftelijk vast te laten leggen;
  • Toestemmingen worden niet altijd direct verwerkt door de zorgaanbieder. Alleen verwerkte toestemmingen zijn zichtbaar in het inzage-overzicht in het inzageportaal;
  • Helaas kan het een enkele keer voorkomen dat de zorgaanbieder de toestemming onbedoeld verkeerd registreert ("ja" wordt "neen", of "neen" wordt "ja").

Verantwoordelijkheid VZVZ
VZVZ is de beheerder van het uitwisselingssysteem waarvoor toestemming wordt gevraagd. VZVZ heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om zorgverleners te adviseren en te begeleiden bij het stellen van de toestemmingsvraag en het vastleggen van het antwoord. De goed begrijpbare voorlichtingsfolder met daarin het toestemmingsformulier zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.

Mocht je toestemming onjuist geregistreerd zijn, dan is dat altijd te corrigeren. Ook kun je altijd controleren of en door wie jouw gegevens zijn opgevraagd. Omdat je toestemming in het systeem van de zorgaanbieder staat geregistreerd, kan Volgjezorg dit niet aanpassen. Dat kan alleen de zorgaanbieder, dus je huisarts of apotheker, zelf doen. Wil je ondersteuning bij het laten corrigeren van uw toestemmingsregistratie, dan kan het Volgjezorg je hierbij helpen.

Geen verplichting zorgaanbieders
Driekwart van de Nederlandse bevolking bezoekt regelmatig een zorgverlener. 93% van deze groep vindt het de normaalste zaak van de wereld dat hun medische gegevens elektronisch worden uitgewisseld. Sterker nog, zij gaan er van uit dat dit al lang mogelijk is in onze wereld van internetbankieren, Airbnb, Spotify en Netflix. Regelmatig stellen zij vragen als: “Waarom moet ik elke zorgverlener opnieuw mijn voorgeschiedenis inclusief die van mijn familie vertellen?”, “Waarom krijg ik een cd-rom mee met mijn MRI-beelden?" of "Waarom wordt er opnieuw bloed geprikt?” en “Waarom moet ik bij mijn apotheek een geprinte lijst met al mijn medicatie opvragen?” Vragen die niet meer van deze tijd horen te zijn.

Zelfs als je toestemming geeft, is je zorgaanbieder niet verplicht om jouw gegevens ook echt digitaal te delen met andere zorgverleners. Volgens onze informatie is ongeveer 5% van de zorgverleners in Nederland principieel tegen elektronische gegevensuitwisseling. Zij maken zich zorgen over hun beroepsgeheim of de privacy van hun patiënten – ondanks aantoonbare effecten op veiligheid, gezondheidswinst voor de patiënt en kostenbeperking in de zorg met meer dan 30% (bijvoorbeeld door minder dubbeldiagnostiek, herhaling van anamnese en minder medicatiefouten). En niet in de laatste plaats: de zekerheid voor jou als patiënt, dat jouw belangrijkste medische gegevens je volgen tijdens je reis langs verschillende zorgverleners.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen