Nieuws

voorlezen letters vergroten
12 december 2018

Succesvolle griepprikcampagne 2018

Ook dit najaar hebben VZVZ en Volgjezorg een groep huisartsen tijdens de griepprikperiode ondersteund bij het vragen van toestemming aan patiënten. We kunnen terugkijken op een geslaagde actie. Volgend jaar weer!

Alle (op het LSP) aangesloten huisartsen konden gebruikmaken van een actiepakket met daarin handige tips, materialen en instructies om zelf een toestemmingsactie rond de griepprik te organiseren. Daarnaast kreeg een groep (net-aangesloten) huisartsen met laag opt-in-percentage een aanbod voor persoonlijke ondersteuning bij het vragen (en verwerken) van toestemming op de daadwerkelijke prikmomenten.

Terugblik

In totaal hebben zich 125 praktijken aangemeld voor de persoonlijke ondersteuning. Op 112 priklocaties en in totaal 170 prikmomenten heeft een poule van zo'n 50 voorlichters ruim 80.000 patiënten voorgelicht over de voordelen van het geven van toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens (via het LSP). De prikperiode liep van 2 oktober tot en met 18 november. De piek lag tussen 30 oktober en 1 november: circa 30 voorlichters waren tegelijkertijd bezig over gemiddeld 15 à 20 praktijken per dag. Van de 125 deelnemende praktijken hebben 37 praktijken ook gebruik gemaakt van de aangeboden invoerhulp, waarmee de toestemmingen ook direct in het HIS werden verwerkt.

Feiten & cijfers in het kort

  • 125 deelnemende huisartspraktijken
  • 112 priklocaties
  • 170 prikmomenten
  • 50 voorlichters
  • periode: 2 oktober t/m 18 november
  • 37 praktijken met invoerhulp
  • mensen voorgelicht: ca. 80.000
  • landelijke dekking: 70 gemeentes (van ZeeuwsVlaanderen en Limburg tot Groningen & Friesland).

Eerste evaluatie en mogelijk vervolg

Ruim 60 deelnemende praktijken hebben na afloop van de actie een evaluatie ingevuld. Huisartsen zien echt toegevoegde waarde in deze toestemmingsactie en zouden die ook bij collega’s aanbevelen. De gehele actie, informatie, communicatie en nazorg is met een dikke 8+ beoordeeld (8,3). Voor het nieuwe jaar wordt bekeken hoe wij dergelijke ondersteuningsacties verder kunnen uitbreiden.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen