Nieuws

voorlezen letters vergroten
28 juni 2018

Persoonlijke omgeving Volgjezorg sterk verbeterd

Sinds november 2017 is deze website in de lucht. Op Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen voor het delen van hun medische gegevens. En bekijken wie hun medische gegevens daadwerkelijk delen en hebben bekeken. Dit zijn twee verschillende portalen waarbij voor beide portalen moet worden ingelogd met DigiD met sms. We hebben deze persoonlijke omgeving voor de patiënt sterk verbeterd.
Nieuwe dashboard op Persoonlijke omgeving

Dashboard
Naar aanleiding van gebruikersonderzoek en suggesties van patiënten hebben we het hoofdportaal verbeterd en verduidelijkt. Vanaf nu komen patiënten na inloggen in hun persoonlijke omgeving op een Dashboard terecht vanuit waar ze alle functionaliteiten van beide portalen kunnen bereiken. En dit portaal is volledig mobile responsive.

In ontwikkeling
De verbetering en verduidelijking van de portalen is nog niet afgerond. Zo zal het hoofdportaal ook in het Engels beschikbaar komen. En nog dit jaar wordt gestart met de verbetering van het toestemmingenportaal. Ook dit portaal wordt mobile responsive gemaakt en qua styling en functionaliteit geoptimaliseerd.

Vragen/opmerkingen?
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Geef ze aan ons door via info@volgjezorg.nl.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen