Nieuws

voorlezen letters vergroten
29 juli 2019

Naam zorgverlener niet meer zichtbaar op overzicht Uitwisselingen

Vanaf medio augustus is de naam van de (mandaatgevende) zorgverlener niet meer zichtbaar op het overzicht Uitwisselingen. De naam van de zorgaanbieder blijft wel getoond op het overzicht.
Voorbeeld van overzicht Uitwisselingen

Wat betekent dit voor jou?

In het geval je wilt weten wie (welke zorgverlener) er bij de zorgaanbieder jouw gegevens daadwerkelijk heeft bekeken, dan kun je dit navragen bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is verplicht deze informatie te verstrekken.

 

Waarom deze wijziging?

Hoewel Volgjezorg transparantie als uitgangspunt hanteert, blijkt dat door voortschrijdend inzicht de beoogde transparantie niet meer klopt met de (complexe en veranderende) werkelijkheid (en beleving).

Het moment waarop medische gegevens worden bekeken is vaak voorbereidend op de behandeling. Het opvragen van de gegevens gebeurt veelal centraal en onder mandaat (onder verantwoordelijkheid van een bepaalde zorgverlener, bijvoorbeeld een ziekenhuisapotheker). De naam van de mandaatgever geeft eigenlijk geen relevante informatie aan jou als patiënt, omdat het veelal niet de persoon is die jij bij een behandeling ontmoet. Daardoor herken je de naam vaak niet. Ook de zorgverlener die vermeld staat op het overzicht wordt hier niet mee geholpen; deze krijgt te maken met verontruste patiënten.

Er is pas sprake van echte zinvolle transparantie als getoond wordt wie de gegevens heeft bekeken of wie actief met de gegevens aan de slag gaat. Maar deze informatie heeft Volgjezorg niet. Dit is per zorgorganisatie geregeld en valt buiten het LSP. Volgjezorg kan hiervoor de patiënt slechts verwijzen naar de zorgaanbieder.

 

Meer informatie?

Alle zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Mocht jij vragen hebben, dan kun je terecht bij het Volgjezorg via info@volgjezorg.nl.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen