Nieuws

voorlezen letters vergroten
2 februari 2017

Landelijk Schakelpunt inzetten voor medicatiebewaking

Patiëntenfederatie Nederland reageerde geschokt op het bericht over de toename van het aantal medicijngerelateerde ziekenhuisopnames. De federatie wijst op de noodzaak om de vrijblijvendheid van communicatie tussen de zorgverleners onderling op te heffen. Verder wijst zij op de cruciale informatie die patiënten en hun directe omgeving bezitten. Elektronische uitwisseling van beschikbare informatie via het Landelijk Schakelpunt biedt hulp bij beide punten.
Medicijnen

Patiënten
Patiënten weten vaak niet altijd precies wat zij voorgeschreven krijgen en innemen. Zeker patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken. Een actueel medicatieoverzicht helpt hen en de zorgverleners bij het bewaken van hun medicatie. Huisarts, specialist en apotheker kunnen aan de hand van dossiers gericht vragen stellen tijdens bijvoorbeeld een consult.

Dossiers
Sinds 2013 is de uitwisseling van de medicatiegegevens uit die dossiers via het Landelijk Schakelpunt mogelijk. Apothekers geven aan dat de inzage van medicatiegegevens helpt bij de medicatiebewaking. Ook huisartsen kunnen medicatiegegevens inzien. Meer dan 65% van de 20 miljoen dossiers die nu via het Landelijk Schakelpunt geraadpleegd kunnen worden bevatten medicatiegegevens.

MedMij
Onlangs is in het kader van het programma MedMij in regio Nijmegen de proef gestart die er voor gaat zorgen dat patiënten via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet de samenvatting van hun huisartsendossier kunnen inzien. De gegevens van de patiënt worden via het Landelijk Schakelpunt ontsloten. Daar horen ook de medicatiegegevens van de huisarts bij.

Landelijk Schakelpunt
Volgjezorg herkent het antwoord van de onderzoekers in het radio-interview met de NOS, dat elektronische gegevensuitwisseling zeker een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Op het LSP aangesloten zorgverleners bevestigen regelmatig, dat zij mede dankzij de overzichten medicatiefouten weten te voorkomen. Patiënten geven hun zorgverleners (huisarts en apotheker) toestemming voor het uitwisselen van hun actuele medische gegevens. Ruim 11 miljoen Nederlanders deden dat sinds begin 2013.

Daarmee is een goede basis gecreëerd. Veel zorgverleners hebben de afgelopen jaren toestemming gevraagd aan juist de groep van polyfarmacie-patiënten en ouderen. Belangrijke voorwaarde is het beschermen van de privacy van de patiënt. De zorginfrastructuur met het Landelijk Schakelpunt voorziet daar volledig in.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen