Nieuws

voorlezen letters vergroten
12 oktober 2017

Extra tijd voor de patiënt dankzij online medicatieverificatie

Een patiënt heeft een afspraak met de reumatoloog. Hij wil zijn verhaal vertellen en de reumatoloog wil er voor de patiënt zijn én de juiste zorg bieden. Maar de reumatoloog heeft per consult slechts tien minuten tijd. Hoe kan hij die beperkte tijd zo optimaal mogelijk benutten?
Victor Huiskes

Victor Huiskes, poliklinisch apotheker in de Sint Maartenskliniek vertelt gepassioneerd over het proces van online medicatieverificatie via Zorgdoc dat binnen de polikliniek is geïmplementeerd en de voordelen die dit voor alle partijen oplevert.

“Twee weken voorafgaand aan het consult bij de reumatoloog ontvangt de patiënt een uitnodiging om via Zorgdoc zijn medicatie-overzicht te bekijken en waar nodig te corrigeren. Dit medicatie-overzicht is al gevuld met gegevens uit het dossier van de poliklinische apotheek én gegevens die via het Landelijk Schakelpunt zijn opgevraagd. De patiënt geeft per geneesmiddel aan of het middel en de dosering klopt. Als het overzicht niet juist is, kan hij geneesmiddelen toevoegen, wijzigen of stoppen en zo het dossier kloppend maken (allemaal op basis van de G-Standaard). Ook wordt een aantal vragen gesteld over de gebruikservaringen van de geneesmiddelen.

Vanaf twee dagen voorafgaand aan het consult loopt de apothekersassistent een werklijst door. Van de patiënten die online via Zorgdoc zijn ingecheckt, bekijkt de assistent of er discrepanties bestaan tussen het dossier van de apotheek, de gegevens afkomstig van het Landelijk Schakelpunt en wat de patiënt zegt. De assistent werkt het actueel medicatieoverzicht bij in het apotheekinformatiesysteem en het elektronisch voorschrijfsysteem van de arts en noteert eventuele aandachtspunten voor de reumatoloog. Zo hoeft de reumatoloog niet meer het hele medicatie-overzicht door te nemen en blijft er meer tijd over voor de patiënt.”

De winst
De afgelopen 10 jaar werd er in de Sint Maartenskliniek al een geneesmiddelenspreekuur voorafgaand aan de consulten bij de reumatoloog gehouden. Op de dag van het consult kwam de patiënt eerst langs bij de apothekersassistent of de reumaverpleegkundige met als resultaat dat 20% van de patiënten met een geverifieerd medicatie-overzicht bij de reumatoloog zat. “De reumatologen vonden dit erg fijn, want het scheelde hen 2 minuten per consult. Daarom uitten zij de wens de medicatie-overzichten van meer patiënten vooraf te verifiëren. Daarnaast vereist de inspectie dat bij ieder patiëntcontact een actueel medicatie-overzicht beschikbaar moet zijn.

Alles vooraf face-to-face met de patiënt doornemen kost enorm veel tijd. Daarom zijn we gaan nadenken over een online oplossing als aanvulling op de bestaande praktijk. Met Zorgdoc konden we het hele systeem naar eigen inzicht inrichten. Op dit moment is de responsgraad van patiënten die Zorgdoc gebruiken 50%. En dat percentage willen we uiteraard nog hoger hebben”, vertelt Victor enthousiast. Op die manier kunnen we de patiënten de ene keer vragen medicatieverificatie online te doen, de andere keer zal een live consult mogelijk zinvol zijn.

“Als de patiënt, die online ingecheckt is, op consult komt, moet de reumatoloog hooguit nog wat dingen die vragen opriepen ophelderen. Hij kan daarna meteen veilig voorschrijven. Daardoor blijft er meer tijd over tijdens het consult en dat is de grote winst voor de patiënt. De patiënt komt ook beter voorbereid naar het consult, omdat hij vooraf heeft nagedacht over zijn medicatie. Een ander voordeel voor zowel de patiënt als voor ons is dat de doorlooptijd bij de apotheek korter is, want voor patiënten die online zijn ingecheckt via Zorgdoc is minder intensieve medicatieverificatie nodig. Soms onthouden patiënten niet alles wat er tijdens het consult is gezegd.  Na het consult kunnen ze in Zorgdoc zien wat er in hun medicatie is veranderd.  

Wat vindt patiënt ervan?
De reacties van patiënten zijn overwegend positief. Sommige patiënten vinden het een geweldige ontwikkeling. Niet alle patiënten zijn in staat Zorgdoc te gebruiken; zij hebben geen computer of internet of missen de benodigde vaardigheden. Patiënten die Zorgdoc niet willen of kunnen gebruiken bellen we om alsnog de medicatieverificatie vooraf te kunnen doen. Andere patiënten zijn terughoudend omwille van privacy. Sommigen zijn daar heel principieel in, anderen kun je het systeem uitleggen. Of patiënten zijn bang voor ontpersoonlijking van de zorg. En dat is een interessante, want juist door dit proces is er meer waardevolle tijd voor de patiënt tijdens het consult.

Lees ook: Eérst online check medicatie, dán consult bij reumatoloog, Pharmaceutisch Weekblad, 29 september 2017, jaargang 152, pagina 8-9

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen