Nieuws

voorlezen letters vergroten
22 oktober 2020

Corona opt-in apart zichtbaar in Volgjezorg

Sinds vandaag kan iedereen zien of de medische samenvatting van het huisartsdossier permanent of tijdelijk is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. In volgjezorg.nl is nu een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen de tijdelijke toestemming (Corona opt-in) en de ‘reguliere’ (permanente) toestemming. Die reguliere toestemming heeft ongeveer de helft van alle inwoners aan hun huisarts gegeven. De coronacrisis toont nog eens aan hoe nuttig de beschikbaarheid van gegevens kan zijn in onverwachte situaties.
Dashboardscherm met zichtbare toestemmingen
Tijdelijk

Steeds vaker raken mensen besmet met het coronavirus. De gevolgen kunnen groot zijn. Mensen met klachten melden zich bij de huisarts, huisartsenpost, de spoedeisend hulp van het ziekenhuis of bij speciale coronaposten. Om daar zo snel en zo goed mogelijke hulp te bieden willen de zorgverleners daar graag weten wat de gezondheidssituatie van de patiënt is. Zij vragen de patiënt toestemming om in het dossier van de eigen huisarts te mogen kijken. Dit is een tijdelijke oplossing. Wanneer de crisis voorbij is wordt de Corona opt-in weer ongedaan gemaakt.

Regulier

Met het ongedaan maken van de tijdelijke toestemming zijn straks de gegevens van 6,5 miljoen inwoners niet meer beschikbaar. Om er van verzekerd te zijn dat bij dienstwaarneming (in het weekend of ’s avonds) de huisartsenpost wel kan beschikken over de belangrijkste informatie is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. De patiënt kan dat altijd regelen in de praktijk van de huisarts. Mondeling of schriftelijk. Ook kan het online via www.volgjezorg.nl. 

Volgjezorg

In het portaal volgjezorg.nl kan iedereen zien of gegevens van huisarts of apotheek beschikbaar zijn gesteld. Het is nu ook te zien of de toestemming de tijdelijke Corona opt-in is of niet. Voor het in loggen is DigiD met sms-functie of de DigiD-app nodig. Heb je die niet? Of kun je die niet gebruiken? Dan kun je via volgjezorg.nl ook een schriftelijk overzicht opvragen.

 

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen