Ervaringen van zorgconsumenten

voorlezen letters vergroten
Dochter van een patiënt

“Onnodig wachten en onduidelijkheid over medicatie zou niet nodig hoeven zijn’’

Het was op een zondagochtend. De telefoon rinkelde al vroeg. Mijn vader. ‘Het gaat niet zo goed met ma. De dokter is net al geweest.’ Ik besloot in de auto te stappen om zelf te kijken hoe het met mijn 83-jarige moeder ging. De huisarts had inmiddels het recept al bij de dienstapotheek gebracht; tenslotte liep ze er zowat langs bij terugkeer naar de huisartsenpost. ‘En verder?’, vroeg ik mijn vader. ‘Worden de medicijnen nu thuis bezorgd?’ Hij dacht van niet. ‘Goed,’ zei ik, ‘dan haal ik ze wel even.’ Dat ‘even’ bleek een ongelukkige woordkeus. Er stonden lange rijen met wachtende patiënten voor de twee balies van de dienstapotheek. Toen ik eindelijk aan de beurt was, begreep ik waar die lange wachttijd vandaan kwam.
Dochter van een patiënt

Na mijn uitleg dat het recept al aanwezig was, volgde onderling overleg in de apotheek. De waarnemend huisarts werd gebeld om een aantal labwaarden na te vragen in verband met de combinatie van voorgeschreven medicatie. Ondertussen stond ik ook te bellen: met mijn ouders, om alle medicatie door te nemen die mijn moeder al gebruikte, en om te informeren of mijn moeder misschien haar labwaarden kende. Ondertussen groeide de rij wachtenden achter mij. Twintig minuten later en enkele aannames verder had ik de medicijnen en keerde huiswaarts.

Wat zou het fijn zijn geweest als de waarnemend huisarts de labwaarden en de voorgeschreven medicatie van de huisarts van mijn moeder had kunnen inzien, en als de dienstapotheek de medicatiegegevens van mijn moeders apotheek had kunnen raadplegen! Mijn ouders niet in de stress, geen navraag nodig bij de waarnemend huisarts tijdens een consult, en een apotheker die met zekerheid kon afleveren. Ik ga mijn ouders adviseren toestemming te geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via volgjezorg.nl!

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen