News

voorlezen letters vergroten
28 may 2020

Corona opt-in en de effecten op de gegevensuitwisseling in de zorg

Volgjezorg / VZVZ heeft in verschillende trajecten ondersteuning geleverd aan de zorgverleners die patiënten met Covid-19 behandelen. Op de huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen is het tijdelijk mogelijk om de meest recente gegevens te raadplegen van patiënten met een verdenking van een Covid-19 besmetting.
Plaatje van een wereldbol als Coronavirus

Ongeveer acht miljoen Nederlanders hebben in het verleden hun huisarts toestemming gegeven om via het LSP de professionele samenvatting van hun huisartsdossier uit te wisselen met een waarnemend arts, zoals de huisarts op de huisartsenpost in het kader van hun behandeling. Tijdens de Coronacrisis heeft de overheid besloten een tijdelijke voorziening te treffen: de Corona opt-in. Die houdt in dat de professionele samenvatting te raadplegen moet zijn door zorgverleners op de HAP of de SEH wanneer iemand zich meldt met mogelijke Covid-19 klachten en daar toestemming voor geeft. Dat betekent dat nu ook  geautoriseerde zorgverleners op de SEH huisartsgegevens mogen raadplegen bij de verdenking van een Covid-19 besmetting. Door deze tijdelijke noodvoorziening zijn via het LSP de professionele samenvattingen van nog eens bijna zes miljoen patiënten van aangesloten huisartspraktijken te raadplegen.

Tijd besparen

Bijna alle huisartsenposten in Nederland maken gebruik van de mogelijkheid die de Corona opt-in biedt. Op de SEH is een viewer beschikbaar gesteld die de behandelende zorgverleners daar in de gelegenheid stelt om bij verdenking van Covid-19 medische gegevens te raadplegen. Berichten van zorgverleners bevestigen de zin van het beschikken over relevante informatie. Het bespaart tijd en vooral vragen aan de patiënten. Tijd is kostbaar tijdens de crisis. 

Verspreid over het land

Op het hoogtepunt van de crisis werden patiënten niet altijd behandeld op een post bij hen in de buurt. Daarom zijn de regiogrenzen die het LSP kent, tijdens de crisis opgeheven. Metingen laten zien dat nu ruim drie van de vier raadplegingen op de HAP succesvol zijn. Hiermee beschikken de waarnemend huisartsen in veel gevallen over relevante en actuele informatie wanneer zij een patiënt met Covid-19 verschijnselen behandelen.

Tijdelijk

Hoe tijdelijk is tijdelijk? Het laat zich nu nog niet voorspellen hoe lang de crisis aanhoudt. Maar het ministerie van VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn bijzonder alert op het handhaven van het tijdelijke karakter van de Corona opt-in. Wanneer besloten wordt dat de crisis voorbij is dan zullen alle betrokken partijen de wijzigingen door terugdraaien. Het realiseren en invoeren van de Corona opt-in heeft enkele weken geduurd. Naar verwachting is een vergelijkbare hoeveelheid tijd nodig om de Corona opt-in weer ongedaan te maken.
 

Close
Close

Login/register

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Giving permission