Met jouw toestemming kan je huisarts een deel van de gegevens uit je huisartsdossier delen. Met jouw toestemming kunnen je apotheker(s) jouw medicatiedossier delen.

Jouw huisartsdossier

Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (PS). Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over je gezondheid:

 • Je huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
 • Informatie over de contacten met jouw huisarts in de laatste vier maanden (‘journaallijst’).
 • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
 • De medicijnen die jouw huisarts je heeft voorgeschreven.
 • De medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
 • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
 • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.
   

Jouw medicatiedossier

In het medicatiedossier bij jouw apotheker(s) staan:

 • De medicatie die je hebt gekregen.
 • Jouw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Andere zorgaanbieders kunnen deze gegevens bekijken als dat nodig is voor je behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.

 

Bepaalde gegevens afschermen?

Als je toestemming geeft, ben je niet verplicht om al deze gegevens te delen. Misschien wil je sommige informatie voor jezelf en je eigen zorgaanbieder houden. Dat kan. Samen met je zorgaanbieder kun je informatie afschermen. Andere zorgaanbieders die je gegevens bekijken, zien deze informatie niet.

Let op: zorgaanbieders die jouw gegevens bekijken, weten niet dat er informatie is afgeschermd. Zij kunnen zo belangrijke informatie missen die zij nodig hebben voor de juiste zorg. Bespreek dit met je huisarts en apotheker.