netwerk

Welke gegevens worden van jou gedeeld?

Met jouw toestemming kunnen je huisarts en apotheek bepaalde gegevens delen uit jouw medisch dossier.

In tabel 1 hieronder sommen we kort op welke gegevens -met jouw toestemming- uit jouw dossier gedeeld kunnen worden. Verderop lees je meer uitleg over de gegevens die gedeeld kunnen worden.

Tabel 1
Welke gegevens kunnen worden uitgewisseld via het LSP?
 • Samenvatting van een deel van je dossier bij de arts of de arts verstandelijk gehandicapten.
 • Medicijnen waar je niet goed tegen kunt of last van kunt hebben in combinatie met andere medicijnen, 
  de zogenoemde allergieën, intoleranties en contra-indicaties.
 • Informatie over medicijnen die aan jou zijn voorgeschreven. Medicijnen die aan jou zijn verstrekt. 
 • Overdrachtsgegevens (Het verslag van de medisch specialist aan een andere arts)
 • Uitslagen van onderzoeken
 • Samenvatting van het consult bij de huisarstenpost

 

Gegevens uit jouw huisartsdossier

Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (PS). Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over je gezondheid:

 • Je huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
 • Informatie over de contacten met jouw huisarts in de laatste vier maanden (‘journaallijst’).
 • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
 • De medicijnen die jouw huisarts je heeft voorgeschreven.
 • De medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
 • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
 • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.
   

Gegevens uit jouw medicatiedossier

In het medicatiedossier bij jouw apotheker(s) staan:

 • De medicatie die je hebt gekregen.
 • Jouw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Andere zorgaanbieders kunnen deze gegevens bekijken als dat nodig is voor je behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.

Speciaal aandachtspunt i.v.m. de Corona-opt-in: Vertel je allergieën bij opname

Zowel de huisarts als de apotheek kunnen ICA-gegevens van een patiënt in hun dossier opnemen. ICA betekent intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Dus redenen waarom je bepaalde medicijnen niet of in andere doseringen mag hebben. De ICA-gegevens maken deel uit van de medische informatie die collega-zorgverleners kunnen inzien ten behoeve van de behandeling van hun patiënt.

Ongewenst

De tijdelijke maatregel die nu geldt in het kader van de Coronacris, de Corona opt-in, voorziet alleen in de uitwisseling van jouw gegevens tussen huisarts en HAP (en/of SEH). Het betreft huisartsgegevens inclusief ICA-gegevens. Door de inrichting van het LSP is het evenwel mogelijk dat apothekers ook het ICA deel van de gegevens van een patiënt met de Corona opt-in kan inzien. Dat is een onbedoeld effect van de  tijdelijke maatregel.

Belangrijk!

Daarom hebben alle partijen die de noodmaatregel hebben ontwikkeld en ingevoerd besloten de ICA-gegevens van de patiënten met een Corona opt-in niet beschikbaar te stellen. Het is daarom van groot belang dat jij bij jouw contact met de HAP of de SEH vertelt wat jouw allergieën zijn.

Bepaalde gegevens afschermen?

Als je toestemming geeft, ben je niet verplicht om al deze gegevens te delen. Misschien wil je sommige informatie voor jezelf en je eigen zorgaanbieder houden. Dat kan. Samen met je zorgaanbieder kun je informatie afschermen. Andere zorgaanbieders die je gegevens bekijken, zien deze informatie niet.

Let op: zorgaanbieders die jouw gegevens bekijken, weten niet dat er informatie is afgeschermd. Zij kunnen zo belangrijke informatie missen die zij nodig hebben voor de juiste zorg. Bespreek dit met je huisarts en apotheker.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen