Ketenzorg

Patiënten met een chronische ziekte worden langere tijd behandeld. Bij deze behandeling kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn. Dit heet ‘ketenzorg’. Dat kan nodig zijn voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD, CVRM of ouderenzorg. Op basis van de klachten en de behandeling die nodig is, organiseert de huisarts in overleg met de patiënt de ketenzorg.

Betrokken zorgverleners

Bij ketenzorg werkt de huisarts samen met andere zorgverleners. Welke zorgverleners de huisarts bij de behandeling betrekt, hangt af van de ziekte van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen.

Medische gegevens delen

De huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg voor de patiënt met een chronische ziekte, moeten goed samenwerken in het behandelingstraject. Daarvoor is het belangrijk dat zij allemaal kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt. Dan kennen zij de actuele gezondheidssituatie van de patiënt op het moment dat zij de patiënt behandelen. Om elkaar goed op de hoogte te houden kunnen zij de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen. De ketenzorgverleners kunnen alleen die medische gegevens van de patiënt inzien, die zij nodig hebben voor hun deel van de behandeling.

Toestemming

De huisarts en de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen medische gegevens van de patiënt met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts.

Voor de digitale uitwisseling van medische gegevens voor ketenzorg is een speciale toestemmingsfolder beschikbaar: 'Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte'. Deze folder met toestemmingsformulier moet de patiënt hebben ontvangen voordat hij toestemming geeft. Dan weet hij precies waar hij toestemming voor geeft.

Regiospecifiek

Iedere zorggroep heeft ketenzorg naar eigen inzicht en behoeften georganiseerd. Daardoor kan per regio verschillen welke zorgverleners betrokken zijn bij ketenzorg en welke medische gegevens worden uitgewisseld. Wil je weten hoe ketenzorg in jouw regio is georganiseerd? Kijk dan op de website van jouw zorggroep!

Toestemmingsfolder LSP Ketenzorg

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen