Veelgestelde vragen

voorlezen letters vergroten

Vertel je allergieën bij opname

Zowel de huisarts als de apotheek kunnen ICA-gegevens van een patiënt in hun dossier opnemen. ICA betekent intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Dus redenen waarom je bepaalde medicijnen niet of in andere doseringen mag hebben. De ICA-gegevens maken deel uit van de medische informatie die collega-zorgverleners kunnen inzien ten behoeve van de behandeling van hun patiënt.

Ongewenst

De tijdelijke maatregel die nu geldt in het kader van de Coronacris, de Corona opt-in, voorziet alleen in de uitwisseling van jouw gegevens tussen huisarts en HAP (en/of SEH). Het betreft huisartsgegevens inclusief ICA-gegevens. Door de inrichting van het LSP is het evenwel mogelijk dat apothekers ook het ICA deel van de gegevens van een patiënt met de Corona opt-in kan inzien. Dat is een onbedoeld effect van de tijdelijke maatregel.

Belangrijk!

Daarom hebben alle partijen die de noodmaatregel hebben ontwikkeld en ingevoerd besloten de ICA-gegevens van de patiënten met een Corona opt-in niet beschikbaar te stellen. Het is daarom van groot belang dat jij bij jouw contact met de HAP of de SEH vertelt wat jouw allergieën zijn.

Volgjezorg.nl biedt jou de mogelijkheid om te zien welke instelling jouw gegevens heeft opgevraagd. En of dat ook gelukt is. . Dat betekent nog niet dat de gegevens ook ingezien en gebruikt zijn. Alleen de zorgverlener die de gegevens heeft opgevraagd weet ook of hij ze daadwerkelijk heeft bekeken. Je hebt daar wel DigiD voor nodig. Mocht er iets niet goed zijn neem dan contact op met VZVZ en/of de betreffende zorgverlener.

De oplossing voor de corona opt-in is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te waarborgen dat deze voldoet aan de eisen.
De gegevens van mensen die expliciet geen toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens, worden niet gedeeld. Het LSP voldoet qua veiligheid aan alle wettelijke eisen. De corona opt-in maakt gebruik van het LSP en daarmee van de veiligheidswaarborgen die daarin zijn ingebouwd.
Iedereen kan via volgjezorg.nl zien wat er met zijn/haar eigen medische gegevens gebeurt. Welke gegevens zijn er met jouw toestemming via het Landelijk Schakelpunt gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? 

Het blijft ook nu mogelijk om via volgjezorg.nl aan te geven of je wel of niet wil dat je gegevens worden gedeeld. Dit gebeurt niet automatisch. Door de huidige drukte kan de administratieve verwerking van jouw keuze wat langer duren.

Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg*

*Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op ‘Zorgaanbieder +’. Zoek je zorgaanbieder en klik deze aan. Je kunt nu 'Ja' of ‘Nee’ aangeven. Dit zorgt ervoor dat er een 'opt-in' of 'opt-out' naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.

Let op: online regelen kan alleen als je zorgaanbieder is aangesloten op Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt. Is je huisarts of apotheek dat niet, dan kun je online een formulier invullen en dat printen. Vervolgens geef je dit af bij je zorgaanbieder(s).

Het verwerken van die keuze door de huisartsenpraktijk / apotheek kan door de coronacrisis wel wat langer duren dan gebruikelijk.

Elke corona opt-in krijgt een digitale aantekening. Zodra de crisis voorbij is worden die gekenmerkte toestemmingen ongedaan gemaakt. De gegevens van de huisarts zijn vanaf dat moment, net als nu, niet langer te raadplegen.

Natuurlijk word je geholpen. Maar zonder de actuele gegevens van je eigen huisarts is het lastiger voor de zorgverleners om meteen de juiste zorg te verlenen. Ze moeten veel extra vragen stellen. Als je dat wilt kun je jouw ‘nee’ altijd omzetten in een ‘ja’, via volgjezorg.nl. Het is jouw keuze.

Als patiënt hou je zelf de regie. Hebt je eerder aangegeven bij jouw huisarts of via onze site dat je niet wilt dat jouw gegevens worden gedeeld, dan zijn de gegevens ook nu niet beschikbaar bij de huisartsenpost of de SEH. Heb je nog geen keuze gemaakt en wil je niet dat jouw gegevens worden gedeeld, geef dan jouw keuze aan op volgjezorg.nl.

Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg*

*Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op ‘Zorgaanbieder +’. Zoek je zorgaanbieder en klik deze aan. Je kunt nu 'Ja' of ‘Nee’ aangeven. Dit zorgt ervoor dat er een 'opt-in' of 'opt-out' naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.

Let op: online regelen kan alleen als je zorgaanbieder is aangesloten op Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt. Is je huisarts of apotheek dat niet, dan kun je online een formulier invullen en dat printen. Vervolgens geef je dit af bij je zorgaanbieder(s).

Het verwerken van die keuze door de huisartsenpraktijk / apotheek kan door de coronacrisis wel wat langer duren dan gebruikelijk.

De maatregel geldt zo lang de overheid maatregelen treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als de coronacrisis voorbij is, gaan we terug naar de oude situatie en worden alle zogenaamde corona opt-ins verwijderd van het LSP. De gegevens van de huisarts zijn vanaf dat moment, net als nu, niet langer te raadplegen.

Vanaf 14 april 2020 worden de samenvattingen van de dossiers van de huisarts beschikbaar gesteld via het LSP. Vanaf dat moment duurt het 1 tot 2 weken voor de gegevens van alle circa 8 miljoen mensen waarom het gaat, raadpleegbaar zijn bij de huisartsenpost. Op de SEH duurt het mogelijk iets langer, omdat zij nog moeten aansluiten op het LSP.

De Corona opt-in werkt als volgt: huisartsen maken aan het LSP kenbaar van welke patiënten zij informatie hebben. Dus ook van de patiënten die geen toestemmingskeuze hebben gemaakt voor het delen van hun medische gegevens. Maar niet van de patiënten die actief hebben aangegeven geen toestemming te geven (‘Nee’). De nieuw gedeelde gegevens krijgen een digitaal corona-aantekening mee, zodat de gegevens na de coronacrisis niet meer raadpleegbaar zijn.

De gegevens blijven bij de huisarts staan en worden dus niet centraal opgeslagen. Alleen bij huisartsenposten en spoedeisende hulpen kunnen de gegevens worden geraadpleegd.

Op 8 april heeft de minister van VWS, Hugo de Jonge, een gedoogbesluit getekend dat het tijdelijk mogelijk maakt om een samenvatting van de medische informatie van de huisarts bij de huisartsenpost en de SEH te raadplegen. Het gedoogbesluit wordt gesteund door de Autoriteit Persoonsgegevens, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De koepelorganisaties van huisartsen en ziekenhuizen (LHV, InEen, NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en het ministerie van VWS zijn samen vertegenwoordigd in de werkgroep die de tijdelijke uitwisseling via het LSP regelt.

Voor de duur van de COVID-19-epidemie in Nederland is een tijdelijke noodvoorziening ontwikkeld; de Corona opt-in. Hierdoor wordt het mogelijk om ook de professionele samenvattingen van patiënten die nog geen toestemmingskeuze hebben gemaakt te raadplegen op de huisartsenpost, bij een tijdelijk ingerichte voorziening voor acute huisartsenzorg of bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

 

Mensen met een mogelijke coronabesmetting worden vaak op de huisartsenpost, de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis of bij een speciaal ingerichte coronapost gezien. Als de dienstdoende huisarts of SEH-arts inzage heeft in de actuele medische gegevens van de eigen huisarts, kunnen patiënten sneller en adequater worden geholpen.

Via het LSP is op de huisartsenpost een samenvatting van de gegevens van de huisarts te raadplegen. Maar dat geldt normaal gesproken alleen voor mensen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven bij hun huisarts of via volgjezorg.nl.

De tijdelijke maatregel gaat over Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt. Hierdoor is ook de samenvatting van hun medische gegevens te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Daardoor kunnen  ook zij de juiste zorg krijgen en lopen de wachttijden bij de huisartsenpost en de SEH minder op.

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen