Als je online toestemming regelt, ontvangt je zorgaanbieder hierover een bericht. Je zorgaanbieder moet jouw 'ja' of 'nee' verwerken in jouw dossier in zijn computersysteem. In je overzicht Toestemmingen in behandeling zie je alle berichten die nog niet door jouw zorgaanbieder(s) zijn verwerkt.

Staat jouw bericht niet (meer) in je overzicht Toestemmingen in behandeling? Dan heeft je zorgaanbieder het verwerkt in jouw dossier en je burgerservicenummer aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. Een ‘ja’ zie je dan terug in het overzicht Toestemmingen in je persoonlijke omgeving op Volgjezorg.

Naar overzicht toestemmingen in behandeling