1. Algemeen
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, VZVZ verzamelt op de website www.volgjezorg.nl persoonsgegevens. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die jij hebt in het kader van deze gegevensverwerking.

Volgjezorg.nl is het portaal waarin je jouw toestemming geven of intrekken voor het elektronisch uitwisselen van je medische gegevens tussen zorgverleners via een beveiligde zorginfrastructuur, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Volgjezorg.nl is een website van VZVZ (www.vzvz.nl). De portalen waartoe de website toegang biedt zijn uitsluitend beschikbaar voor burgers/patiënten. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of leveranciers van zorginformatiesystemen hebben geen toegang tot de portalen, en ook niet tot de gegevens die verzameld worden.

Je gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Als VZVZ gebruik maakt van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

2. Gegevensverzameling
VZVZ verzamelt op www.volgjezorg.nl op twee manieren gegevens:

1. Via drie verschillende typen contactformulieren (zie hieronder)

2. Via cookies (zie artikel 3)

Algemeen contactformulier

De informatie –persoonsgegevens– die je invult op het contactformulier wordt per e-mail verstuurd en komt in de inbox terecht van info@volgjezorg.nl.

Formulier voor het geven of intrekken van je toestemming om je medische gegevens uit te wisselen

Contactgegevens worden gebruikt om te registreren, dat je toestemming hebt gegeven, of je toestemming hebt ingetrokken voor het elektronisch uitwisselen van je medische gegevens.

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de toestemming of intrekking van je toestemming te verwerken. Die verwerking vindt plaats in het zorginformatiesysteem van  je zorgverlener. Nadat de verwerking is gedaan, verwijderen wij je contactgegevens. In ieder geval worden je gegevens na 1 jaar verwijderd.

Formulier voor het abonneren op de berichtenservice van het LSP

In het geval je jouw toestemming regelt via DigiD met sms, dan is het mogelijk om je te abonneren op LSP-meldingen. Daarvoor verstrek je je e-mailadres aan ons. Je e-mailadres wordt gebruikt om je (automatisch gegenereerd) te informeren dat je zorgverlener je gegevens beschikbaar heeft gesteld om via het Landelijk Schakelpunt te delen met andere zorgverleners. Je kunt dan in het portaal zien, welke zorgverlener je gegevens beschikbaar heeft gesteld.

Je e-mailadres wordt ook gebruik om je te informeren als een zorgverlener je medische gegevens heeft opgevraagd en om welke soort gegevens het gaat (een beperkte set gegevens uit het huisartsdossier of het overzicht van verstrekte medicijnen).

Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze berichtenservice.

 

3. Cookies
Deze website maakt gebruik van analyse cookies om bij te houden hoe de website door gebruikers wordt gebruikt. De informatie uit het surfgedrag wordt uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. VZVZ gebruikt daarvoor het programma Piwik.

Als je onze website bezoekt wordt automatisch enige informatie opgeslagen op je computer in de vorm van een cookie, zodat je bij een volgend bezoek automatisch herkend wordt. Met cookies kan de inhoud van onze website en diensten beter afgestemd worden op jouw behoeftes.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de instellingen aan te passen. Echter hierdoor kan het zijn dat je niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

 

4. Bewaartermijn
De door jou verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is:

  • Om je vraag afdoende te beantwoorden (‘contactformulier’).
  • Om de toestemming of intrekking van je toestemming te verwerken. Die verwerking vindt plaats in het zorginformatiesysteem van je zorgverlener. Nadat de verwerking is gedaan, verwijderen wij je contactgegevens. In ieder geval worden je gegevens na 1 jaar verwijderd.
  • Zolang je geabonneerd bent op de meldingenservice (betreft alleen je e-mailadres). Zodra je je afmeldt voor de berichtenservice, of je toestemming voor het delen van je medische gegevens intrekt, verwijderen wij je e-mailadres uit ons bestand.

NB: je kunt jouw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van jouw medische gegevens te allen tijde intrekken. Dat kan hier: https://www.volgjezorg.nl/toestemming/toestemming-intrekken. Direct nadat je je toestemming hebt ingetrokken en jouw zorgverlener dat in zijn zorginformatiesysteem heeft verwerkt, word je BSN uit de database van het Landelijk Schakelpunt (de Verwijsindex) verwijderd.

 

5. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage
VZVZ werkt conform NEN 7510, 7512 en 7513 en heeft procedures ingericht voor het verwijderen, aanvullen, corrigeren of inzage geven in de gegevens die www.volgjezorg.nl van je verzamelt. Als je wilt weten wat er in je dossier bij je huisarts of apotheek staat, neem dan contact op met de betreffende zorgverlener.

 

6. Hyperlinks naar andere websites
De website www.volgjezorg.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat je de website www.volgjezorg.nl dan wel www.vzvz.nl.

Volgjezorg heeft geen zeggenschap over andere websites. Volgjezorg is niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.

 

7. Beveiliging
www.volgjezorg.nl en www.vzvz.nl zijn beveiligde websites. Je herkent dit in de browser aan de extensie "https" en een gesloten slotje.

 

8. Alleen e-mail
Volgjezorg communiceert altijd via e-mail met jou. E-mails van Volgjezorg zijn altijd te herkennen aan (no reply) en/of zijn altijd afkomstig van info@volgjezorg.nl of noreply@volgjezorgonline.nl.

 

9. Klachten, vragen en verbetersuggesties
Heb je klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door VZVZ op de website www.volgjezorg.nl? Laat het ons weten via het contactformulier.

VZVZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een eventuele klacht kun je altijd rechtstreeks aan de FG richten: fg@vzvz.nl. Daarnaast heb je ook het recht om je klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

10. Aanpassen privacy verklaring/cookie statement
Deze Privacy Verklaring/Cookie Statement kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacy Verklaring/Cookie Statement.

 

Versie 1.0, november 2017