Met jouw toestemming kan je huisarts een deel van de gegevens uit je huisartsdossier delen. Met jouw toestemming kunnen je apotheker(s) jouw medicatiedossier delen.

Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (PS). Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over je gezondheid:

  • Je huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
  • Informatie over de contacten met jouw huisarts in de laatste vier maanden of over de laatste vijf consulten (‘journaallijst’).
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
  • De medicijnen die jouw huisarts je heeft voorgeschreven.
  • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

In het medicatiedossier bij jouw apotheker(s) staan:

  • De medicatie die je hebt gekregen.
  • Jouw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Andere zorgverleners kunnen deze gegevens inzien als dat nodig is voor je behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.