Het delen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt is veilig voor je privacy. Het is het enige systeem voor uitwisseling in Nederland dat voldoet aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.

De belangrijkste wetgeving die jouw privacy beschermt:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het Landelijk Schakelpunt waarborgt de privacy van de patiënt, zowel technisch als organisatorisch. Dit is bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de rechtbank en het gerechtshof.

Zijn je gegevens ten onrechte ingezien? Laat dit dan weten aan Volgjezorg. Als uit een eerste onderzoek mogelijk misbruik van je gegevens blijkt, zorgen wij dat de juiste instantie je melding in behandeling neemt. In overleg met jou. Toezichthouders zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ).