Als je toestemming geeft, ben je niet verplicht om al deze gegevens te delen. Misschien wil je sommige informatie voor jezelf en je eigen zorgverlener houden. Dat kan. Samen met je zorgverlener kun je informatie afschermen. Andere zorgverleners die je gegevens inzien, zien deze informatie niet.

Let op: Zorgverleners die jouw gegevens inzien, weten niet dat er informatie is afgeschermd. Zij kunnen zo belangrijke informatie missen die zij nodig hebben voor de juiste zorg. Bespreek dit met je huisarts en apotheker.