Documenten

voorlezen letters vergroten
Wil je een inzage-overzicht per post aanvragen of je toestemming per formulier intrekken? Dan hebben wij enkele documenten nodig. Welke documenten je moet meesturen, verschilt per geval: Is het voor jezelf? Is het voor een kind tot 16 jaar? Of is het voor iemand die wilsonbekwaam is?

Toestemming intrekken of een inzage-overzicht per post aanvragen voor jezelf:

 • Stuur een kopie van een geldig identiteitsdocument mee. Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, bromfietsbewijs (categorie AM) of vreemdelingendocument. Bij een modern rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van de voor- en achterkant. Kopieer uw identiteitsdocument op een A4-tje. Zorg dat je burgerservicenummer (BSN) goed zichtbaar is!
   
 • Als je identiteitsdocument geen BSN bevat, stuur dan een kopie van een document mee waarop zowel je naam als je BSN staat (zoals een verzekeringspasje).
   

Toestemming intrekken of een inzage-overzicht per post aanvragen als ouder/voogd voor een kind tot 16 jaar:

Stuur naast de hierboven genoemde documenten ook de volgende documenten mee:

 • Een bewijs van gezag. Voor ouders is dat bijvoorbeeld een geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister. Voor een voogd is dat een uittreksel uit het gezagsregister. Omdat Volgjezorg geen overheidsinstantie is, kunnen wij de gezagsrelatie bij kinderen niet controleren in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Daarom moet je hiervoor zelf documenten aanleveren.
   
 • Staat op dit bewijs geen BSN van het kind vermeld? Stuur dan ook een kopie mee van het identiteitsdocument van het kind of een ander document waarop het BSN van het kind staat vermeld. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspasje zijn.
   

Toestemming intrekken of een inzage-overzicht per post aanvragen als mentor/curator:

Als je een formulier invult voor een persoon waarvan je mentor of curator bent, stuur dan ook een kopie van de beschikking van de rechter mee, waaruit blijkt dat je mentor of curator bent van deze persoon.

Let erop dat:

 • Je identiteitsdocument geldig is.
 • De kopieën van je documenten goed leesbaar zijn.
 • Je bij een modern rijbewijs (formaat bankpas) zowel een kopie van de voor- als achterkant meestuurt.
 • Het formulier ondertekend is. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten het formulier ook zelf ondertekenen.
 • Je handtekening goed leesbaar is en overeenkomt met de handtekening op je identiteitsdocument.
   

Waar moet je het formulier met aanvullende documenten naartoe sturen?

Stuur het formulier met de kopie van je identiteitsdocument en eventueel het bewijs van gezag samen in één gefrankeerde envelop naar:

Volgjezorg
Postbus 159
2260 AD Leidschendam

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen