Nieuws rond de Corona opt-in

voorlezen letters vergroten

Belangrijke mededelingen van Volgjezorg:

Tijdelijke inzage Corona opt-in stopt 4 april

17 maart 2023, De tijdelijke Corona opt-in stopt vanaf 4 april 2023. Tijdens de coronacrisis konden de huisartsenpost en de SEH een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen wanneer je geen keuze had gemaakt. >> lees meer

Corona opt-in apart zichtbaar in Volgjezorg

22 oktober 2020, Sinds vandaag kan iedereen zien of de medische samenvatting van het huisartsdossier permanent of tijdelijk is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. In volgjezorg.nl is nu een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen de tijdelijke toestemming (Corona opt-in) en de ‘reguliere’ (permanente) toestemming. Die reguliere toestemming heeft ongeveer de helft van alle inwoners aan hun huisarts gegeven. De coronacrisis toont nog eens aan hoe nuttig de beschikbaarheid van gegevens kan zijn in onverwachte situaties. >>lees meer over de zichtbaarheid.

Corona opt-in en de effecten op de gegevensuitwisseling in de zorg

28 mei 2020, Volgjezorg / VZVZ heeft in verschillende trajecten ondersteuning geleverd aan de zorgverleners die patiënten met Covid-19 behandelen. Op de huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen is het tijdelijk mogelijk om de meest recente gegevens te raadplegen van patiënten met een verdenking van een Covid-19 besmetting. >>lees meer

Eerste Corona opt-ins aangemeld

17 april 2020, Gisteren is het aanmelden van de Corona opt-ins bij het LSP gestart. Dat gebeurt stapsgewijs. Dit betekent dat wanneer jij je onverhoopt moet melden met mogelijke coronaverschijnselen bij een huisartsenpost  of bij de spoedeisende hulp (SEH) jouw gegevens geraadpleegd kunnen worden. Het gaat om een samenvatting van de meest recente gegevens uit het dossier van jouw huisarts. Maar de huisartsenpost en de SEH bekijken jouw gegevens alleen als jij het goed vindt. Zij zullen jou eerst om toestemming vragen. Met die gegevens kunnen de zorgverleners jou sneller de juiste zorg kunnen geven.
Als jij eerder jouw huisarts toestemming hebt gegeven zijn jouw gegevens sowieso raadpleegbaar op de HAP en nu ook op de SEH. Heb je ooit aangegeven dat jij niet wilt dat je gegevens geraadpleegd kunnen worden, dan kan dat ook nu niet.

Via deze website kun je zien of jouw gegevens al zijn aangemeld en wie ze heeft geraadpleegd.

Informatie tijdelijk landelijk beschikbaar

14 april 2020, Nieuwsbericht Informatie tijdelijk landelijk beschikbaar
Zie het nieuwsbericht op https://www.volgjezorg.nl/nieuws/informatie-tijdelijk-landelijk-beschikbaar

Vertel je allergieën en ander overgevoeligheden aan de apotheker

10 april 2020, Zowel de huisarts als de apotheek kunnen ICA-gegevens van een patiënt in hun dossier opnemen. ICA betekent intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Dus redenen waarom je bepaalde medicijnen niet of in andere doseringen mag hebben. De ICA-gegevens maken deel uit van de medische informatie die collega-zorgverleners kunnen inzien ten behoeve van de behandeling van hun patiënt.
De Corona opt-in voorziet in de uitwisseling van jouw gegevens tussen huisarts en huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Het betreft huisartsgegevens inclusief ICA-gegevens.  De andere voorschrijvers van medicatie en apotheker krijgen geen inzage in deze gegevens.

Belangrijk

Het is daarom van groot belang dat jij bij jouw contact met de apotheek vertelt wat jouw allergieën en overgevoeligheden zijn.

 

Berichten van andere instanties

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen