Disclaimer

voorlezen letters vergroten

Jij kunt hier zien of jouw huisartsgegevens (PS) beschikbaar zijn gesteld. Heb je nooit eerder toestemming gegeven voor het delen van je gegevens dan zijn de gegevens aangemeld op basis van de Corona opt-in en is daarvan automatisch in het systeem van jouw huisarts een aantekening gemaakt. Zodra de crisis voorbij is
wordt deze toestemming weer ongedaan gemaakt.
en zijn jouw gegevens niet langer te raadplegen.

Het is ook altijd mogelijk om alsnog toestemming te geven of in te trekken. De toestemming die je zelf geeft, blijft ook na afloop van de Coronapandemie geldig. Zelf toestemming geven kan mondeling en/of schriftelijk bij jouw huisarts en jouw apotheek. Het kan ook online hier op deze website. Hou er dan wel rekening mee dat het even duurt voordat jouw toestemming daadwerkelijk door jouw zorgaanbieder in zijn systeem is verwerkt in verband met de drukte rond de bestrijding van het Coronavirus.

Je kunt ook zien welke zorginstantie jouw gegevens heeft opgevraagd. Dat is de huisartsenpost of het ziekenhuis. Zij mogen alleen opvragen wanneer jij hen ter plekke toestemming daarvoor hebt gegeven.
Als de praktijk van jouw  huisarts niet is aangesloten bij het LSP dan zijn jouw gegevens ook niet beschikbaar met deze tijdelijke maatregel. Hou daar rekening mee. Schrijf belangrijke gegevens op en neem ze mee. En bewaar ze op een makkelijk te vinden plaats.

Juridische onderbouwing

Met instemming van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het openbaar ministerie heeft het ministerie van VWS een gedoogbesluit ingesteld voor de periode dat de maatregelen gelden om de Coronapandemie beheersbaar te houden.
 

Zie ook het Persbericht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 08/04/2020.

En de

Kamerbrief over stand van zaken corona / COVID-19

 

Sluiten
Sluiten

Inloggen/registreren

Ik heb nog geen toestemming gegeven om mijn medische gegevens te delen

Toestemming regelen